Pohrebná rozlúčka s bratom farárom – seniorom v. v. Mgr. Pavlom Slančom

Bratia a sestry, so smútkom, ale v nádeji vzkriesenia Vám oznamujeme, že 31. marca 2018 si Pán Boh vo veku nedožitých 95 rokov povolal brata farára – seniora Mgr. Pavla Slanča. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 4. apríla 2018 o 14.00 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Čerenčanoch.

Miroslav Maťo, zborový farár, CZ ECAV Batizovce | 1.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart