Pohrebná rozlúčka s bratom farárom – seniorom v. v. Mgr. Miloslavom Blahom

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 22. augusta 2017 Pán života a smrti povolal k sebe brata farára - seniora v. v. Mgr. Miloslava Blahu vo veku nedožitých 91 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v sobotu 26. augusta 2017 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Žiline.
Parte

Tlačové oddelenie GBÚ | 23.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart