Oznámenie o výsledku volieb na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku oznamuje, že na základe výsledku hlasovania členov cirkevných zborov na volebných konventoch na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku bol 3/5 väčšinou hlasov odovzdaných na volebných konventoch zvolený PaedDr. Slavomír Hanuska.

Dištriktuálne predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku  | 14.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart