Oznámenie o ofere na kostol vo Wittenbergu

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 86-9/2012 určilo deň Pamiatky reformácie 31. 10. 2013 na dobrovoľnú oferu určenú na prípravu osláv 500. výročia reformácie.

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 27.10.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart