Oznámenie o ofere do Generálnej podporovne 2018

GP ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 rozhodlo na 1. pôstnu nedeľu 18. 2. 2018 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart