Ofera na Svetový luteránsky zväz 19. 8.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo 12. nedeľu po Svätej Trojici 19. 8. 2018 na povinne vyhlásenú oferu na Svetový luteránsky zväz.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 14.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart