Ofera na Fond vzdelávania 2018

GP ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 určilo na 1. nedeľu po Veľkej noci 8. 4. 2018 povinne vyhlásenú oferu na Fond vzdelávania. Odporúčame túto oferu do Vašej štedrej pozornosti.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 3.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart