Ofera na Fond vzdelávania 2016

Bratia a sestry,
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 rozhodlo na 1. nedeľu po Veľkej noci 3. apríla 2016 vyhlásiť dobrovoľnú oferu na Fond vzdelávania.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.4.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart