Ofera na Fond ECAV na podporu EBF UK 2018

Vážení bratia a milé sestry vo viere,
na 25. nedeľu po Sv. Trojici (18. 11. 2018) Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo dobrovoľnú oferu na Fond ECAV na podporu EBF UK.

Oľga Duchová, tajomníčka pre Synodu a GP | 6.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart