Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch 6. − 7. 10.

Bratia a sestry, pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUKAČNÉ ASPEKTY SOCIALIZÁCIE OSÔB S HLUCHOSLEPOTOU 6. − 7. októbra 2017 v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice v Herľanoch. Prihláste sa do 25. 9. 2017. Konferencia je prístupná aj pre širšiu verejnosť.

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pri príležitosti 25. výročia vzniku Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Konferenciu organizujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Stredisko Evanjelickej diakonie SVETLO, Evanjelická spojená škola internátna v Červenici, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Prešovská univerzita v Prešove a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Viac informácií aj prihlášku nájdete v prílohách.

Prihlášku pošlite do 25. 9. 2017 e-mailom na adresu: essi.cervenica@gmail.com, alebo poštou na adresu: Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart