LETNÉ AKTIVITY - SOMMERAKTIV 2018

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku pripravuje a zabezpečuje letné aktivity za účelom vzdelávacieho a interkultúrneho výmenného pobytu, zdokonalenia jazykových znalostí, spoznania kultúry, sociálnej starostlivosti v Nemecku.

Využite možnosť stráviť prázdniny inak ako obyčajne!

Prihlásiť sa môžete zaslaním štruktúrovaného životopisu a motivačného listu do 15. apríla 2018.

Viac informácií na tel. 0907 731 803 alebo na e-mailovej adrese: zborova@diakonia.sk.

Tešíme sa na nových, odhodlaných mladých ľudí, ktorí sa nezľaknú nemeckého jazyka.

Jana Gasperová, Referát Public relations a Fundraising ÚED  | 25.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart