LETNÉ AKTIVITY − SOMMERAKTIV 2017

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku opäť pripravuje Letné aktivity formou vzdelávacích a interkultúrnych výmenných pobytov za účelom zdokonalenia jazykových znalostí, spoznania kultúry a sociálnej starostlivosti v Nemecku.

Prihlásiť sa môžete zaslaním štruktúrovaného životopisu a motivačného listu v slovenskom a nemeckom jazyku do 31. marca 2017.

Viac informácií na tel. č. 0907 731 803 alebo na e-mailovej adrese: zborova@diakonia.sk.

Tešíme sa na nemecky hovoriacich mladých ľudí.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 27.2.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart