Kurz pre cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na kurz pre cirkevných hudobníkov 13. − 15. júla 2017 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava.

Témy prednášok a praktických cvičení:
- pre kantorov: Liturgická hra na organe (Ing. Stanislav Tichý, Mgr. art. Ján Siroma)
- pre dirigentov: Základy dirigovania a taktovacia technika (Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD.)

Prihlášky si budete môcť vyzdvihnúť na farských úradoch.

Informácie:
Mgr. Jozef Havrila ml., 956 52 Podlužany 312, e-mail: havrilca@yahoo.com, tel. 0918 828 189

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vložené 5. 4. 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku  | 8.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart