Konferencia o J. M. Hurbanovi 10. 11.

Bratia a sestry, pozývame Vás na vedecko-historickú konferenciu ECAV na Slovensku pod názvom Jozef Miloslav Hurban – prínos pre cirkev a národ, ktorá sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2016 od 9.00 hod. v Zichyho paláci (Hudobná sieň) na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Konferencia sa uskutoční pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, evanjelického farára a superintendenta, významnej osobnosti našej cirkvi, ale aj slovenskej kultúry a slovenského národa. Bude sa konať práve v deň narodenia reformátora Dr. Martina Luthera.

Dvojsté výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (19. marca 1817) si pripomenieme až v budúcom roku, no konferencia sa uskutoční už v tomto roku so zámerom, aby v roku 2017 mohol byť do cirkevných zborov, evanjelických škôl a ďalším záujemcom distribuovaný zborník prednášok z tejto konferencie.

S prednáškami vystúpia doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., doc. ThDr. Peter Gažík; prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.; Mgr. Radoslav Hanus, PhD.; PhDr. Milan Šišmiš; Mgr. Eva Bachletová, PhD.; PhDr. Jozef Karlík a Mgr. Michaela Kerešová.

Konferencia potrvá asi do 14.00 hod.

Srdečne Vás pozývame!

Vložené 14. 10. 2016

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 6.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart