Finančne vypomohli seniorátom

Snahou Generálneho biskupského úradu v Bratislave bola okrem iného aj finančná výpomoc všetkým seniorátom. O konkrétnom charaktere pomoci EPST informoval DUŠAN VAGASKÝ, riaditeľ GBÚ.

Akú priamu finančnú pomoc mohli v uplynulom roku senioráty získať od GBÚ?
GBÚ z prostriedkov získaných v rámci spracovaného projektu zahraničnej pomoci zabezpečil pre senioráty 14 notebookov s príslušným vybavením a 14 multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener, kopírka) v celkovej hodnote 14 805 eur (446 000 Sk). Zároveň boli jednotlivé seniorské úrady podporené kancelárskym papierom v celkovej hodnote takmer 2987 eur (90 000 Sk).

Pre senioráty sa vám podarilo zabezpečiť aj ďalšie finančné prostriedky... Akú celkovú sumu ste im teda poskytli?
Vďaka štedrým sponzorom a ďalším projektom spracovaných na GBÚ pri príprave Stretnutia kresťanov sa z finančného prebytku poukázala v minulom roku seniorátom priama výpomoc v sume po 332 eur (10 000 Sk). Celkovo boli teda rôznou formou z GBÚ na senioráty transferované prostriedky v celkovej sume 18 257 eur (550 000 Sk), teda takmer 1328 eur (40 000 Sk) na seniorát. U niektorých menších seniorátoch sa výška tejto podpory blíži k ich obvyklému seniorálnemu ročnému rozpočtu.

Môžu senioráty aj v tomto roku počítať s finančnou pomocou GBÚ?
Áno, aj pre rok 2009 má GBÚ pripravené ďalšie druhy pomoci. Jednotlivé senioráty už boli informované o možnosti čerpať sumu až 1000 eur z tzv. Motorisierungsfondu. Využiť túto sumu možno na všetko, čo súvisí so zabezpečením alebo údržbou motorového vozidla seniora – na splátku leasingu, poistenia, opravu, nákup povinného vybavenia pre automobil a tak ďalej. Touto cestou však chceme tiež poďakovať ochotným darcom i všetkým, ktorí svojim dielom prispeli k zabezpečeniu tejto podpory.

EPST č. 16 z 22. 4. 2009

-mk- | 12.5.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart