Farárske skúšky 2017

Farárske skúšky sa budú konať 11. 10. 2017 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. 8. 2017 zaslaním žiadosti v zmysle cirkevného nariadenia č. 61/91 o farárskej skúške.
Študijná literatúra a požiadavky na farársku skúšku

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 10.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart