Ešte zmeny do SCHEMATIZMU

Prosíme bratov farárov a sestry farárky, ktorí doteraz neposlali zmeny do Schematizmu, aby tak urobili najneskôr do 31. júla 2018. Zmeny budú zachytené na www.ecav.sk aj v adresári v Tranovskom kalendári na rok 2019.

Údaje o zmenách v cirkevných zboroch, o ktoré sme žiadali úradným listom v apríli 2018, pošlite poštou na adresu GBÚ (zmeny vypíšte perom) spoločne s podpísaným vyhlásením o súhlase s použitím osobných údajov.

Úradnú fotografiu (portrét v luteráku, nie v kamži) pošlite e-mailom na adresu media@ecav.sk.

Vopred ďakujeme!

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart