Dotačný systém MK SR − Program 1 − Obnovme si svoj dom

Cirkevným zborom dávame do pozornosti výzvu Ministerstva kultúry SR na predkladanie žiadostí v dotačnom systéme MK SR na rok 2018 v rámci Program 1 − Obnovme si svoj dom. Termín na predkladanie žiadostí je do 25. 11. 2017. Potrebné informácie a formuláre nájdete na stránke MK SR: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk | 3.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart