Celocirkevné ofery na rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 2. 12. 2011, prijalo nasledujúce uznesenie o povinne vyhlásených a odporúčaných oferách v roku 2012 - príloha.

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.1.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart