Bugenhagenovo štipendium

2. medzinárodná letná akadémia 2010 v rámci Bugenhagenovho štipendia sa bude konať od 22. do 29. 8. 2010 v Braunschweigu so spisovateľom a učiteľom kázania Heinzom Kattnerom ma tému „S vlastnými textami pôsobiť – rozvíjať silu vlastnej reči“.

Cieľom seminára je zdokonaliť svoju kázňovú reč, všímať si silu vlastnej reči vedome, aby sa mohlo účinne hovoriť o viere. V textových cvičeniach budú vyskúšané viaceré možnosti a zároveň reflektované v komentároch.

V stredobode prvej časti seminára je vedomie reči, kým v druhej časti ide o konkrétnu kázňovú reč. Aby bola kázeň účinnou, budeme sa venovať rôznym textovým cvičeniam, rozhovorom a informáciám.

Po absolvovaní seminára získajú účastníci certifikát „Atelier Sprache e. V.“ . Seminár sa bude konať v nemčine.

Za kurz, ubytovanie, stravu a exkurzie sa neplatí.

Záujemcovia, prihláste sa čo najskôr na zahraničnom oddelení GBÚ.

Vložené 14. 5. 2010

Marcela Kmeťová | 20.5.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart