500 stromov reformácie aj v roku 2018

Počas Lutherovej dekády, obdobia príprav na 500. výročie reformácie, vyrástla vo Wittenbergu Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. 10. 1517 pribil 95 výpovedí, vysádzali postupne 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt „500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu“.

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako v poradí 51. predstaviteľ cirkví z celého sveta zasadil dňa 21. októbra 2010 vo Wittenbergu v Lutherovej záhrade strom Gledícia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos) s číslom 150. Slávnosť sadenia stromov sa konala za účasti predstaviteľov nemeckých cirkví, Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) pre Európu, biskupa Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, predstaviteľov Fínskej cirkvi, Lutherovho inštitútu z Estónska a ďalších hostí.

Inšpirovaní príkladom z Nemecka rozhodli sme sa aj na Slovensku rozbehnúť obdobný projekt „500 stromov reformácie“. ECAV na Slovensku sadí na rôznych miestach Slovenska − všade tam, kde majú cirkevné zbory, fílie, cirkevné školy, strediská diakonie alebo iné účelové zariadenia cirkvi vhodné podmienky, zasadiť naše stromy reformácie. Do projektu sadenia stromov reformácie sa zapojili aj slovenskí evanjelici na celom svete. Stromy sadia dolnozemskí Slováci v Srbsku, Chorvátsku a Maďarsku. Pod číslom 127 je zasadený strom (lipa) dokonca v cirkevnom zbore v Seabrooku v ďalekej Austrálii, ktorý bol zasadený pri príležitosti 40. výročia založenia oltárneho krúžku žien v Lavertone.

Reformáciu si môžete pripomenúť aj takýmto netradičným spôsobom, keď pri rôznych príležitostiach − či už pri samotnej Pamiatke reformácie, pamiatkach posvätenia chrámov Božích, rôznych výročiach významných dejateľov, inštaláciách, misijných podujatiach atď. − zasadíte Strom reformácie. Tým sa zároveň vytvára unikátny zoznam stromov, ktoré pri vhodnej starostlivosti môžu prežiť celé túto generácie a možno aj o 100 či 200 rokov pripomenúť túto našu dobu, ktorú z Božej milosti v súčasnosti prežívame. Vhodné je sadiť predovšetkým dlhoveké dreviny, napríklad lipa, dub..., ktoré prežijú aj niekoľko generácií a budú pripomienkou na toto významné výročie.

Generálny biskupský úrad na požiadanie príslušného spoločenstva vydáva k zasadenému stromu osvedčenie s uvedením poradového čísla. K dnešnému dňu evidujeme 259 zasadených stromov.

Mnohí sa pýtajú, či je ešte možné sadiť Stromy reformácie. Naším konečným cieľom je číslo 500. Sadenie v projekte „500 stromov reformácie“ teda pokračuje. Ak ste už zasadili Strom reformácie a nemáte osvedčenie, alebo ak chcete zasadiť Strom reformácie v tomto roku, pošlite nám informácie potrebné na vystavenie osvedčenia:

Príležitosť, pri ktorej bol Strom reformácie zasadený:
Miesto (CZ), kde bol strom zasadený:
Dátum, kedy bol strom zasadený:
Druh stromu:
Kto strom zasadil (najviac 4 mená s titulmi a funkciou):

Žiadosť o vystavenie osvedčenia pošlite na adresu skoly@ecav.sk.

Vložené 13. 3. 2018

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 15.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart