120. výročia založenia Tranoscia 15. 4.

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Vás pozýva na slávnosti 15. apríla 2018 pri príležitosti 120. výročia založenia spolku Tranoscius. Oslavy sa začnú službami Božími o 9.30 hod. v Ev. kostole v Liptovskom Mikuláši. Viac na plagáte.

Vložené 31. 4. 2018

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš | 11.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart