„500 stromov reformácie“ v roku 2017

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, bratia a sestry, dovoľujeme si Vám pripomenúť celocirkevný projekt „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný spomienke na blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie.

Od roku 2010 v rámci Lutherovej dekády − desaťročia príprav na 500. výročie reformácie − vzniká vo Wittenbergu v blízkosti Zámockého chrámu Lutherova záhrada. V nej do roku 2017 zasadia 500 stromov rôzneho druhu. Za našu cirkev tu koncom októbra 2010 generálny biskup Miloš Klátik zasadil strom Gledícia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), ktorý dostal poradové číslo 150.

V rámci projektu „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“ chceme na pamiatku tohto významného výročia vysadiť 500 stromov v našich cirkevných zboroch, dcérocirkvách, filiálkach, cirkevných školách či diakonických strediskách (prvá informácia o tomto projekte bola zaslaná do cirkevných zborov listom č. 2504/2011). Strom reformácie č. 150 bol zasadený 31. októbra 2010 v Bardejove, kde na 30. októbra 2016 na 1. seniorálnom stretnutí k 500. výročiu reformácie bol v Bardejove zasadený aj ďalší strom − Strom reformácie č. 150.

Bratia a sestry, ak ste sa ešte nepripojili k tomuto projektu, prosíme Vás, keby ste tak urobili v rámci slávností k 500. výročiu reformácie či pri iných významných príležitostiach vo Vašich cirkevných zboroch, v diakonických strediskách či v cirkevných školách a v tomto jubilejnom roku 500. výročia reformácie zasadili pamätný Strom reformácie. Ako vhodný strom Vám odporúčame lipu, no môžete zasadiť aj iný strom podľa miestnych podmienok. Register vysadených Stromov reformácie vedie Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave. Prosíme Vás, aby ste na adresu Mgr. Daniely Veselej, tajomníčky pre školy a náboženskú výchovu: skoly@ecav.sk, resp. poštou na adresu GBÚ, oznámili, kto, kde, kedy a pri akej príležitosti bude u Vás sadiť Strom reformácie, aby sme Vám mohli poslať Certifikát o zasadení Stromu reformácie s príslušným poradovým číslom. Zároveň nám oznámte aj druh stromu, ktorý idete zasadiť.

Bratia a sestry, vyzývame Vás, aby aj takýmto spôsobom pripojili k dôstojnej spomienke na vzácne 500. výročie Lutherovej reformácie v rámci našej cirkvi a zasadili pamätný Strom reformácie.

S bratským pozdravom

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart