Výpis z uznesenia SP HOS

Výpis uznesenia zo zasadnutia seniorálneho presbyterstva Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku 23. januára 2017 v Krupine pod predsedníctvom Mgr. Miroslava Dubeka a Miroslavy Balkovej:

 

Seniorálne presbyterstvo Hontianskeho seniorátu ECAV na Slovensku  | 8.2.2017

viac

Nová zbierka CPP 5-2016

Dňa 31. 12. 2016 bola publikovaná nová Zbierka cirkevnoprávnych predpisov č. 5/2016, ktorá je zverejnená na našom webe www.ecav.sk v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 31.12.2016

viac

Zomrel brat farár Mgr. Branislav Kolény

Oznamujeme Vám, že v sobotu 17. 12. odišiel z tejto časnosti brat farár Mgr. Branislav Kolény vo veku 86 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa bude konať v stredu 21. 12. 2016 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Častkove.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.12.2016

viac

Zomrel brat farár ThB. Pavel Proksa

Oznamujeme Vám, že v nedeľu 18. 12 si Pán Boh povolal z tejto časnosti brata farára ThB. Pavla Proksu vo veku 97 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 22. 12. 2016 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Holíči.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 19.12.2016

viac

4. ročník súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

ECAV na Slovensku a Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v šk. r. 2016/2017 súťaž Duchovná pieseň. Propozície Prihláška

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.12.2016

viac

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2016 – 2017

ECAV na Slovensku vyhlasuje Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy v šk. roku 2016/2017. Prihlášky: do 28. apríla 2017. Propozície Témy Prihlášky

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.12.2016

viac

Celocirkevné ofery na rok 2017

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2016 schválilo celocirkevné ofery na rok 2017. GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV IBAN : SK55 0200 0000 0013 6875 6257 SWIFT: SUBASKBX pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier. Nezabudnite uviesť v správe pre prijímateľa názov...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 17.12.2016

viac

Štipendiá z GAW na rok 2017 - 2018

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v Nemecku v roku 2017/2018 v období od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2018. Žiadosti: do 10. 1. 2017.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.12.2016

viac

Zomrela sestra farárka Mgr. Kornélia Moncoľová

Milé sestry, milí bratia, oznamujeme Vám, že v nedeľu 11. 12. 2016 Pán života a smrti povolal z tejto časnosti sestru farárku Mgr. Kornéliu Moncoľovú vo veku 60 rokov. Pohrebná rozlúčka v nádeji vzkriesenia a večného života sa uskutoční vo štvrtok 15. 12. 2016 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.12.2016

viac

Štúdium v USA v šk. roku 2017 − 2018

V rámci spolupráce opäť v šk. roku 2017/2018 ponúkame štúdium s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri v USA. Prihlášky posielajte do 15. 1. 2017. Vložené 31. 11....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 8.12.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart