VZ Spolku Martina Luthera 11. 6.

Spolok Martina Luthera na Slovensku a CZ ECAV Partizánska Ľupča Vás pozývajú na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v jubilejnom roku 500. výročia na Sviatok Svätej Trojice v nedeľu 11. 6. 2017 o 15.00 hod. Ev. kostole v Partizánskej Ľupči.

 

Za Výbor SML Ondrej Peťkovský | 1.6.2017

viac

Zbierka CPP 1 − 2017

Dňa 20. 5. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 1/2017. Je zverejnená aj na www.ecav.sk v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 31.5.2017

viac

Dobrovoľná zbierka pre Ilok

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 46-2/2017 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku v Chorvátsku na ukončenie rekonštrukcie chrámu Božieho.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 30.5.2017

viac

VŠEOBECNÁ PASTORÁLNA KONFERENCIA ECAV na Slovensku 22. 5. 2017

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu 22. mája 2017 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ešte sa môžete prihlásiť.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 18.5.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Zuzanou Miškovskou

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že 15. mája 2017 zosnula sestra Zuzana Miškovská, rod. Meňušová, vdova po bratovi seniorovi Štefanovi Miškovskom. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 20. mája o 12.30 hod. v Dome smútku v Zlatom Potoku vo Zvolene.

 

Rodina Kostorová a CZ ECAV Zvolen | 18.5.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom PhDr. Borislavom Petríkom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 16. 5. 2017 nás vo veku 65 rokov opustil brat PhDr. Borislav Petrík, zostavovateľ Evanjelickej encyklopédie Slovenska (2001). Pohrebná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 25. 5. o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.5.2017

viac

Informácia k zákonu o e-governmente

Na základe žiadostí z cirkví a náboženských spoločností pripájame stručnú informáciu s odpoveďami na otázky k zákonu o e-governmente, týkajúce sa napr. aktivácie elektronických schránok, ale i žiadostí o potvrdenie o IČO alebo o bezúhonnosti právnických osôb. Dokument

 

Ministerstvo kultúry SR, Cirkevný odbor | 27.4.2017

viac

Farárske skúšky 2017

Farárske skúšky sa budú konať 11. 10. 2017 na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. 8. 2017 zaslaním žiadosti v zmysle cirkevného nariadenia č. 61/91 o farárskej skúške. Študijná literatúra a požiadavky na farársku...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 10.4.2017

viac

Výberové konanie na miesta odborného ekonóma a ekonóma v Bratislave

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest odborný ekonóm a ekonóm. Ponuky posielajte do 15. 4. 2017. Vložené 23. 3....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 8.4.2017

viac

Kaplánske skúšky 2017

Oznamujeme záujemcom o vykonanie kaplánskej skúšky, že pohovory so Zborom biskupov ECAV na Slovensku pre uchádzačov budú 19. apríla 2017 o 10.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Žiadosť pošlite Žiadosť pošlite do 12. apríla 2017 na adresu Zboru biskupov ECAV na Slovensku, P.O.BOX 289, 810 00 Bratislava. Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske skúšky Vložené 27. 3....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 6.4.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart