Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2017 v rámci svojich možností zapojili do medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a od 1. do 30. septembra 2017 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZ.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 20.7.2017

viac

„500 stromov reformácie“ v roku 2017

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, bratia a sestry, dovoľujeme si Vám pripomenúť celocirkevný projekt „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný spomienke na blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.7.2017

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na kurz pre cirkevných hudobníkov 13. − 15. júla 2017 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku  | 29.6.2017

viac

ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční do nasledujúcich študijných programov:

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK v Bratislave | 29.6.2017

viac

Pozvánka na Dištriktuálny deň ZD 2017

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč 5. júla 2017 (streda).

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 26.6.2017

viac

Oznámenie predsedu Správnej rady Podporného cirkevného fondu

Do 30. 6. 2017 môžu tí prispievatelia do Podporného cirkevného fondu, - ktorí majú deti, ktoré v šk. roku 2016/2017 chodia do školy, požiadať o finančný príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku (PCF) - ak tak neurobili v termíne do 31. 12. 2016

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 5.6.2017

viac

Seminár v rámci projektu Erasmus 2017

Bratia a sestry, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku Vás pozýva na seminár GLOBÁLNE CIELE OSN A VZDELÁVANIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 12. júna 2017 od 9.30 do 14.00 v hoteli GARNI v Bratislave. Seminár bude v slovenčine.

 

Svetlana Bartoňová, členka VOBS | 3.6.2017

viac

VZ Spolku Martina Luthera 11. 6.

Spolok Martina Luthera na Slovensku a CZ ECAV Partizánska Ľupča Vás pozývajú na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v jubilejnom roku 500. výročia na Sviatok Svätej Trojice v nedeľu 11. 6. 2017 o 15.00 hod. Ev. kostole v Partizánskej Ľupči.

 

Za Výbor SML Ondrej Peťkovský | 1.6.2017

viac

Zbierka CPP 1 − 2017

Dňa 20. 5. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 1/2017. Je zverejnená aj na www.ecav.sk v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 31.5.2017

viac

Dobrovoľná zbierka pre Ilok

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 46-2/2017 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku v Chorvátsku na ukončenie rekonštrukcie chrámu Božieho.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 30.5.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart