Zmeny do TEK 2018 ešte do 13. 9.

Bratia farári a sestry farárky, ešte do 13. 9. 2017 môžete nahlásiť zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Zmeny posielajte na adresu media(at)ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.9.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Oľgou Slančíkovou

S vďakou Pánu Bohu za požehnaný život, so zármutkom, ale aj s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že Pán života a smrti povolal 6. 9. 2017 z tejto časnosti našu drahú a milovanú mamu, starú mamu a príbuznú, sestru Oľgu Slančíkovú, rod. Rubaninskú, vo veku 77 rokov. Naša drahá zosnulá dlhé roky až do odchodu na dôchodok pracovala na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene. Rozlúčka s ňou sa bude konať v piatok 8. 9. 2017 o...

 

media(at)ecav.sk | 6.9.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Máriou Harmanovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že 31. 8. 2017 si Pán života a smrti povolal k sebe dlhoročnú obetavú pracovníčku cirkvi sestru Máriu Harmanovú vo veku 87 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v pondelok 4. septembra 2017 o 13.00 hod. vo Veľkom ev. kostole v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.9.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom – seniorom v. v. Mgr. Miloslavom Blahom

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 22. augusta 2017 Pán života a smrti povolal k sebe brata farára - seniora v. v. Mgr. Miloslava Blahu vo veku nedožitých 91 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v sobotu 26. augusta 2017 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Žiline.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 23.8.2017

viac

Pozvanie na dirigentský kurz 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás pozýva na kurz dirigovania na tému základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom 30. 9. 2017 vo Veľkom Krtíši. Prihlášky: do 18. 9. Informácie a prihláška. Vložené 21. 7. 2017 ...

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 19.8.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Tomášom Gállom

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že vo štvrtok 10. 8. 2017 si Pán života a smrti povolal k sebe brata farára Mgr. Tomáša Gálla vo veku 81 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v utorok 15. 8. 2017 o 10.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Bratislave-Dúbravke, Schneidera-Trnavského 2.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.8.2017

viac

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy

Pozývame učiteľov náboženskej výchovy na pracovný seminár v Medzinárodnom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove v dňoch 7. - 8. 9. 2017. Program Prihlasovanie Vložené 9. 8....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.8.2017

viac

Zbierka CPP 3 − 2017

Dňa 31. 7. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 3/2017. Je zverejnená v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B....

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 31.7.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Ľudmilou Hudákovou

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 24. júla 2017 si milostivý Pán Boh povolal k sebe sestru farárku Mgr. Ľudmilu Hudákovú vo veku nedožitých 87 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v Ev. a. v. chráme Božom vo Vavrišove v sobotu 29. júla o 14.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.7.2017

viac

Zbierka CPP 2 − 2017

Dňa 25. 7. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 2/2017. Je zverejnená v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 25.7.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart