Pozvánka na Dištriktuálny deň ZD 2017

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč 5. júla 2017 (streda).

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 26.6.2017

viac

Oznámenie predsedu Správnej rady Podporného cirkevného fondu

Do 30. 6. 2017 môžu tí prispievatelia do Podporného cirkevného fondu, - ktorí majú deti, ktoré v šk. roku 2016/2017 chodia do školy, požiadať o finančný príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku (PCF) - ak tak neurobili v termíne do 31. 12. 2016

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 5.6.2017

viac

Seminár v rámci projektu Erasmus 2017

Bratia a sestry, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku Vás pozýva na seminár GLOBÁLNE CIELE OSN A VZDELÁVANIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 12. júna 2017 od 9.30 do 14.00 v hoteli GARNI v Bratislave. Seminár bude v slovenčine.

 

Svetlana Bartoňová, členka VOBS | 3.6.2017

viac

VZ Spolku Martina Luthera 11. 6.

Spolok Martina Luthera na Slovensku a CZ ECAV Partizánska Ľupča Vás pozývajú na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v jubilejnom roku 500. výročia na Sviatok Svätej Trojice v nedeľu 11. 6. 2017 o 15.00 hod. Ev. kostole v Partizánskej Ľupči.

 

Za Výbor SML Ondrej Peťkovský | 1.6.2017

viac

Zbierka CPP 1 − 2017

Dňa 20. 5. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 1/2017. Je zverejnená aj na www.ecav.sk v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 31.5.2017

viac

Dobrovoľná zbierka pre Ilok

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 46-2/2017 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku v Chorvátsku na ukončenie rekonštrukcie chrámu Božieho.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 30.5.2017

viac

VŠEOBECNÁ PASTORÁLNA KONFERENCIA ECAV na Slovensku 22. 5. 2017

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu 22. mája 2017 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ešte sa môžete prihlásiť.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 18.5.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Zuzanou Miškovskou

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že 15. mája 2017 zosnula sestra Zuzana Miškovská, rod. Meňušová, vdova po bratovi seniorovi Štefanovi Miškovskom. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 20. mája o 12.30 hod. v Dome smútku v Zlatom Potoku vo Zvolene.

 

Rodina Kostorová a CZ ECAV Zvolen | 18.5.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom PhDr. Borislavom Petríkom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 16. 5. 2017 nás vo veku 65 rokov opustil brat PhDr. Borislav Petrík, zostavovateľ Evanjelickej encyklopédie Slovenska (2001). Pohrebná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 25. 5. o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.5.2017

viac

Informácia k zákonu o e-governmente

Na základe žiadostí z cirkví a náboženských spoločností pripájame stručnú informáciu s odpoveďami na otázky k zákonu o e-governmente, týkajúce sa napr. aktivácie elektronických schránok, ale i žiadostí o potvrdenie o IČO alebo o bezúhonnosti právnických osôb. Dokument

 

Ministerstvo kultúry SR, Cirkevný odbor | 27.4.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart