Zbierka CPP 3 − 2017

Dňa 31. 7. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 3/2017. Je zverejnená v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B....

 

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 31.7.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Ľudmilou Hudákovou

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že 24. júla 2017 si milostivý Pán Boh povolal k sebe sestru farárku Mgr. Ľudmilu Hudákovú vo veku nedožitých 87 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v Ev. a. v. chráme Božom vo Vavrišove v sobotu 29. júla o 14.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.7.2017

viac

Zbierka CPP 2 − 2017

Dňa 25. 7. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 2/2017. Je zverejnená v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 25.7.2017

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2017 v rámci svojich možností zapojili do medzinárodného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a od 1. do 30. septembra 2017 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZ.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 20.7.2017

viac

„500 stromov reformácie“ v roku 2017

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, bratia a sestry, dovoľujeme si Vám pripomenúť celocirkevný projekt „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný spomienke na blížiace sa 500. výročie Lutherovej reformácie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 13.7.2017

viac

Kurz pre cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na kurz pre cirkevných hudobníkov 13. − 15. júla 2017 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku  | 29.6.2017

viac

ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční do nasledujúcich študijných programov:

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK v Bratislave | 29.6.2017

viac

Pozvánka na Dištriktuálny deň ZD 2017

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč 5. júla 2017 (streda).

 

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 26.6.2017

viac

Oznámenie predsedu Správnej rady Podporného cirkevného fondu

Do 30. 6. 2017 môžu tí prispievatelia do Podporného cirkevného fondu, - ktorí majú deti, ktoré v šk. roku 2016/2017 chodia do školy, požiadať o finančný príspevok z Podporného cirkevného fondu ECAV na Slovensku (PCF) - ak tak neurobili v termíne do 31. 12. 2016

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 5.6.2017

viac

Seminár v rámci projektu Erasmus 2017

Bratia a sestry, Výbor na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku Vás pozýva na seminár GLOBÁLNE CIELE OSN A VZDELÁVANIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 12. júna 2017 od 9.30 do 14.00 v hoteli GARNI v Bratislave. Seminár bude v slovenčine.

 

Svetlana Bartoňová, členka VOBS | 3.6.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart