Poskytovanie dotácií v programe Obnovme si svoj dom v roku 2007

Ministerstvo kultúry SR poskytuje – tak ako aj v minulom roku - finančné prostriedky na obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom, najmä podprogramu 1.1. V roku 2005 bolo z tohto podprogramu podporených 17 projektov predkladaných cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku v celkovej výške 4.140.000,- Sk, v roku 2006 sa počet podporených projektov zvýšil na 24, pričom celková suma dotácie predstavovala 5.575.000,- Sk.

 

Jana Mináčová | 6.2.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart