Daňový bonus a zmena poisťovne

Bratia farári a sestry farárky, dovoľujeme si Vás upozorniť, že: 1. na mzdové oddelenie GBÚ je potrebné do 30. 9. 2009 poslať doklad o štúdiu Vášho dieťaťa na strednej alebo vysokej škole, aby sa Vám mohol priznať daňový bonus; 2. v prípade, že Vaše dieťa ukončilo štúdium na vysokej škole k 31. 7. 2009, prosíme, aby ste nám to tiež urýchlene oznámili; 3. ak ste sa rozhodli zmeniť...

 

Mzdové oddelenie GBÚ | 8.9.2009

viac

Zbierka CPP č. 3-2009

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 3/2009 -

 

Edita Škodová | 18.8.2009

viac

Možnosti ubytovania v CZ ECAV

Ak kliknete na slovo ponuka, nájdete tam kontakty na cirkevné zbory, kde si môžete zabezpečiť výhodné ubytovanie na konanie mládežníckych stretnutí, detských táborov atď. aj na individuálnu rekreáciu. Zatiaľ sú tu údaje zo ZD ECAV, ktoré spracovala sestra farárka M. Krivdová. Budeme radi, keď sa pripoja aj ďalšie cirkevné zbory a rozšíria tak túto ponuku.

 

-eš- | 8.7.2009

viac

Objednajte si tlačivá z Tranoscia

Tranoscius, a. s., ponúka: Výkaz hospodárenia cirkevnoorganizačnej jednotky ECAV, Peňažný denník a Rozpočet finančného hospodárenia.

 

Ján Benčík, Tranoscius | 28.5.2009

viac

Finančne vypomohli seniorátom

Snahou Generálneho biskupského úradu v Bratislave bola okrem iného aj finančná výpomoc všetkým seniorátom. O konkrétnom charaktere pomoci EPST informoval DUŠAN VAGASKÝ, riaditeľ GBÚ.

 

-mk- | 12.5.2009

viac

Určenie čerpania dovoleniek

Uznesenie GP z 15. 1. 2009: Určenie čerpania dovoleniek duchovným a zamestnancom ECAV

 

GBÚ | 25.4.2009

viac

Pripravuje sa nový kalendár

Tranoscius na rok 2010 pripravuje tradičný Tranovský evanjelický kalendár, nástenný a stolový evanjelický kalendár s obrázkami exteriérov a interiérov evanjelických kostolov. Dominovať budú fotografie oltárnych obrazov P. M. Bohúňa, Ľ. Kubániho a iných maliarov predstavujúce pôsobenie Pána Ježiša...

 

-ek- | 16.4.2009

viac

Farárske miesto v Pensylvánii

Cirkevný zbor Sv. Trojice so slovenskými koreňmi v mestečku Hermitage v Pensylvánii (neďaleko Pittsburgu blízko hraníc so štátom Ohio) v Spojených štátoch amerických hľadá slovenského farára/farárku.

 

Eva Guldanová | 29.3.2009

viac

Oznámenie o dotazníkovom prieskume pre historický atlas ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 6.2.2009 prerokovalo požiadavku na vykonanie dotazníkového prieskumu pre historický atlas ECAV na Slovensku, ktorý spracováva riešiteľský kolektív pod vedením doc. RNDr. Dagmar Kusendovej, v rámci projektu „História Slovenskej evanjelickej cirkvi“ a prijalo vo vzťahu k CZ ECAV nasledovné uznesenie:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.3.2009

viac

Výberové konanie

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Generálny biskupský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta, a to: tajomník / tajomníčka pre zahraničie, tajomník / tajomníčka GP / sekretárka

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 12.3.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart