< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | >

Poskytovanie dotácií v programe Obnovme si svoj dom v roku 2007

Ministerstvo kultúry SR poskytuje – tak ako aj v minulom roku - finančné prostriedky na obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom programu: Obnovme si svoj dom, najmä podprogramu 1.1. V roku 2005 bolo z tohto podprogramu podporených 17 projektov predkladaných cirkevnými zbormi ECAV na Slovensku v celkovej výške 4.140.000,- Sk, v roku 2006 sa počet podporených projektov zvýšil na 24, pričom celková suma dotácie predstavovala 5.575.000,- Sk.

 

Jana Mináčová | 6.2.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart