TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Aj tento rok sa koná od 18. do 25. januára, a to pod biblickým mottom „Vy ste toho svedkami“ (L 24, 48). Viac nájdete na www.ekumena.sk.

 

Ladislav Krpala, gen. tajomník ERC | 22.1.2010

viac

Prázdninová pozvánka

Blížia sa jarné prázdniny (15. - 19. 2. 2010 východ, 22. - 26. 2. 2010 stred, 1. - 5. 3. 2010 západ). Je to čas, keď si deti a mládež znovu vychutnajú dni voľna. Presne naopak sa na to pozerajú mnohí rodičia, ktorí majú vrásky na čele kvôli ratolestiam, ktoré musia nechať doma bez dozoru, ak nemajú „poruke“ starých rodičov.

 

Edita Škodová | 14.1.2010

viac

Nový mobilný telefón

Účastníkom celocirkevnej siete HVPS, ktorým sa končí 24-mesačná viazanosť! Ak máte záujem o nový mobil, kontaktujte M. Dunajčíkovú, hvps@ecav.sk, 0918 828 005.

 

-eš- | 11.1.2010

viac

Dobrovoľnícky program ERCSR

Aj v tomto roku ponúkame mladým ľuďom od 18 do 30 rokov z našich cirkevných zborov a spoločenstiev možnosť stráviť 10 - 12 mesiacov na niektorom z našich partnerských umiestnení v zahraničí.

 

Nata Hovorková | 11.1.2010

viac

Možnosť pôsobenia v EPS

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku do 28. 2. 2010.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 11.1.2010

viac

Pozvánka na letný tábor ELCA

Opäť je tu možnosť prihlásiť sa do letného tábora ELCA (Evanjelická luteránska cirkev v Amerike) v USA od 19. 5. do 18. 8. 2010. Pozvánka je pre 2 osoby z ECAV na Slovensku. Prihlásiť sa môžete na GBÚ do 20. 1. 2010.

 

-em- | 8.1.2010

viac

Oznámenie o celocirkevných oferách na rok 2010

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 4. 12. 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo celocirkevné ofery na rok 2010 nasledovne:

 

Ing. Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 15.12.2009

viac

Fond na podporu zachovania Božieho stvorenstva

Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku, Evanjelická cirkev stredného Nemecka a ECAV na Slovensku a diakonické zariadenia týchto cirkví v presvedčení, že Boh chce, aby sme jeho dobré stvorenstvo zachovávali a chránili, založili Fond na podporu zachovania Božieho stvorenstva.

 

Dušan Vagaský | 10.12.2009

viac

Reakcia cirkví na klimatické zmeny

Konferencia európskych cirkví (KEK) a Rada európskej biskupskej konferencie (CCEE) napísali spoločný list adresovaný cirkvám v Európe, ktorý je reakciou na klimatické zmeny....

 

-eš- | 25.11.2009

viac

Projekty zahraničnej pomoci 2. polrok 2009

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo na svojom zasadnutí 2. 10. 2009 nasledovné projekty na pomoc zo zdrojov Hoffnung für Osteuropa 2009:

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.11.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart