Objednávka zástav ECAV - uzávierka

Bratia a sestry, dovoľujeme si Vám oznámiť, že konečná uzávierka objednávania zástav ECAV je 30. 9. 2010.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 20.9.2010

viac

K celocirkevnej ofere na povodne

Bratia a sestry, ako viete, GP ECAV na Slovensku uznesením č. 61/3-2010 zo 4. 6. 2010 vyhlásilo celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým povodňami. K 2. 9. 2010 na účet GBÚ č. 443012/0200, VS 662044 došlo od cirkevných zborov a jednotlivcov zatiaľ 79 265,63 €.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.9.2010

viac

Dotácie a štipendiá v novom školskom roku

Ako získať peniaze na školské potreby pre žiakov a študentov? Zistil a napísal Košický Korzár, 196/2010, 25/08/2010:

 

-eš- | 4.9.2010

viac

Ofera pre obete povodní pokračuje

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v júni 2010 vyhlásili oferu na pomoc obetiam povodní:

 

Dušan Vagaský | 3.9.2010

viac

Ofera na Fond vzdelávania

Bratia a sestry, dovoľujeme si dať do Vašej láskavej pozornosti oferu na Fond vzdelávania, ktorá sa má konať 5. 9. 2010. Príspevky posielajte na účet GBÚ 1368756257/0200, variabilný symbol 662017, adresa: Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 31.8.2010

viac

Energetický manažment v CZ ECAV

Materiály k programu Energetický manažment v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku si môžete stiahnuť nižšie.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 24.8.2010

viac

Zapojte sa do 33. EKD a 8. medzinárodného stretnutia kresťanov

33. nemecké evanjelické cirkevné dni a 8. stretnutie kresťanov sa v nadväznosti na bratislavské stretnutie kresťanov v r. 2008 uskutočnia v Drážďanoch 1. – 5. júna 2011. Máte možnosť zapojiť sa do ich programu. Prihlášky na GBÚ posielajte do 10. 9. 2010.

 

Marcela Kmeťová | 24.8.2010

viac

Deň Bachovej hudby a iné

28. 7. 2010, v deň 260. výročia úmrtia slávneho evanjelického kantora a skladateľa J. S. Bacha, bude Deň Bachovej hudby... Do konca júla ešte môžete poslať zmeny do schematizmu... Aktivujte si úradné e-mailové adresy kvôli zefektívneniu komunikácie...

 

Edita Škodová  | 16.7.2010

viac

Pozvánka na konferenciu ECAV

Pozývame duchovných aj neordinovaných členov našej cirkvi na teologickú vedecko-historickú konferenciu v Žiline 29. - 30. 6. 2010. Program a informácie k organizácii konferencie:

 

Daniela Veselá | 20.6.2010

viac

Bugenhagenovo štipendium

2. medzinárodná letná akadémia 2010 v rámci Bugenhagenovho štipendia sa bude konať od 22. do 29. 8. 2010 v Braunschweigu so spisovateľom a učiteľom kázania Heinzom Kattnerom ma tému „S vlastnými textami pôsobiť – rozvíjať silu vlastnej reči“.

 

Marcela Kmeťová | 20.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart