Oznámenie o celocirkevných oferách na rok 2011

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2011...

 

Edita Škodová | 6.12.2010

viac

Ofera na Generálnu poporoveň

Na 28. novembra 2010, teda na 1. adventnú nedeľu, schválilo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku druhú celocirkevnú oferu na Generálnu podporoveň ECAV.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 23.11.2010

viac

Školenie energetického manažmentu

Vážení bratia farári, milé sestry farárky, pozývame Vás na ďalšie školenie energetického manažmentu, ktoré sa uskutoční: • pre Východný dištrikt 11. 11. 2010 od 9.00 do 16.00 hod. v zasadačke BÚ v Prešove - program • pre Západný dištrikt 13. 11. 2010 od 9.00 do 16.00 hod. v zasadačke BÚ vo Zvolene - program

 

Marcela Kmeťová | 8.11.2010

viac

Podpora pre postihnutých záplavami

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v týchto dňoch rozosielajú finančnú pomoc do cirkevných zborov postihnutých tohtoročnými povodňami.

 

Edita Škodová | 18.10.2010

viac

Celocirkevná ofera na SLZ

Na 24. 10. 2010 Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 90/5-2009 vyhlásilo celocirkevnú oferu na Svetový luteránsky zväz (SLZ).

 

GP ECAV na Slovensku | 12.10.2010

viac

Pozvanie pre študujúcich v Bratislave

Milí bratia a milé sestry! Rok čo rok prichádzajú študovať do Bratislavy mladí ľudia z celej našej vlasti. Sme presvedčení, že je naším spoločným záujmom, aby v bratislavskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore našli spoločenstvo, ktoré im poskytne dobré duchovné zázemie. Preto Vám dávame do pozornosti nižšie uvedené informácie.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 20.9.2010

viac

Pozvánka pre študentov v Banskej Bystrici

Študentov evanjelikov na UMB Banská Bystrica, Zdravotníckej univerzite a ostatných VŠ pozývame na stretnutia VŠ mládeže v stredu o 20:00 na VŠ internáte, Tajovského 40, blok A. Presný čas a termín stretnutí môže byť upravený podľa potreby. Kontakt: Ev. a. v. farský úrad, Lazovná 40, 974 01 Banská Bystrica; 048/415 51 16, 0918 828 123.

 

Daniel Koštial, zborový farár | 20.9.2010

viac

Objednávka zástav ECAV - uzávierka

Bratia a sestry, dovoľujeme si Vám oznámiť, že konečná uzávierka objednávania zástav ECAV je 30. 9. 2010.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 20.9.2010

viac

K celocirkevnej ofere na povodne

Bratia a sestry, ako viete, GP ECAV na Slovensku uznesením č. 61/3-2010 zo 4. 6. 2010 vyhlásilo celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým povodňami. K 2. 9. 2010 na účet GBÚ č. 443012/0200, VS 662044 došlo od cirkevných zborov a jednotlivcov zatiaľ 79 265,63 €.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.9.2010

viac

Dotácie a štipendiá v novom školskom roku

Ako získať peniaze na školské potreby pre žiakov a študentov? Zistil a napísal Košický Korzár, 196/2010, 25/08/2010:

 

-eš- | 4.9.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart