Celocirkevná ofera na SLZ

Na 24. 10. 2010 Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku uznesením č. 90/5-2009 vyhlásilo celocirkevnú oferu na Svetový luteránsky zväz (SLZ).

 

GP ECAV na Slovensku | 12.10.2010

viac

Pozvanie pre študujúcich v Bratislave

Milí bratia a milé sestry! Rok čo rok prichádzajú študovať do Bratislavy mladí ľudia z celej našej vlasti. Sme presvedčení, že je naším spoločným záujmom, aby v bratislavskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore našli spoločenstvo, ktoré im poskytne dobré duchovné zázemie. Preto Vám dávame do pozornosti nižšie uvedené informácie.

 

Martin Šefranko, zborový farár | 20.9.2010

viac

Pozvánka pre študentov v Banskej Bystrici

Študentov evanjelikov na UMB Banská Bystrica, Zdravotníckej univerzite a ostatných VŠ pozývame na stretnutia VŠ mládeže v stredu o 20:00 na VŠ internáte, Tajovského 40, blok A. Presný čas a termín stretnutí môže byť upravený podľa potreby. Kontakt: Ev. a. v. farský úrad, Lazovná 40, 974 01 Banská Bystrica; 048/415 51 16, 0918 828 123.

 

Daniel Koštial, zborový farár | 20.9.2010

viac

Objednávka zástav ECAV - uzávierka

Bratia a sestry, dovoľujeme si Vám oznámiť, že konečná uzávierka objednávania zástav ECAV je 30. 9. 2010.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 20.9.2010

viac

K celocirkevnej ofere na povodne

Bratia a sestry, ako viete, GP ECAV na Slovensku uznesením č. 61/3-2010 zo 4. 6. 2010 vyhlásilo celocirkevnú oferu na pomoc postihnutým povodňami. K 2. 9. 2010 na účet GBÚ č. 443012/0200, VS 662044 došlo od cirkevných zborov a jednotlivcov zatiaľ 79 265,63 €.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.9.2010

viac

Dotácie a štipendiá v novom školskom roku

Ako získať peniaze na školské potreby pre žiakov a študentov? Zistil a napísal Košický Korzár, 196/2010, 25/08/2010:

 

-eš- | 4.9.2010

viac

Ofera pre obete povodní pokračuje

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v júni 2010 vyhlásili oferu na pomoc obetiam povodní:

 

Dušan Vagaský | 3.9.2010

viac

Ofera na Fond vzdelávania

Bratia a sestry, dovoľujeme si dať do Vašej láskavej pozornosti oferu na Fond vzdelávania, ktorá sa má konať 5. 9. 2010. Príspevky posielajte na účet GBÚ 1368756257/0200, variabilný symbol 662017, adresa: Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 31.8.2010

viac

Energetický manažment v CZ ECAV

Materiály k programu Energetický manažment v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku si môžete stiahnuť nižšie.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 24.8.2010

viac

Zapojte sa do 33. EKD a 8. medzinárodného stretnutia kresťanov

33. nemecké evanjelické cirkevné dni a 8. stretnutie kresťanov sa v nadväznosti na bratislavské stretnutie kresťanov v r. 2008 uskutočnia v Drážďanoch 1. – 5. júna 2011. Máte možnosť zapojiť sa do ich programu. Prihlášky na GBÚ posielajte do 10. 9. 2010.

 

Marcela Kmeťová | 24.8.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart