Pozvánka na konferenciu ECAV

Pozývame duchovných aj neordinovaných členov našej cirkvi na teologickú vedecko-historickú konferenciu v Žiline 29. - 30. 6. 2010. Program a informácie k organizácii konferencie:

 

Daniela Veselá | 20.6.2010

viac

Bugenhagenovo štipendium

2. medzinárodná letná akadémia 2010 v rámci Bugenhagenovho štipendia sa bude konať od 22. do 29. 8. 2010 v Braunschweigu so spisovateľom a učiteľom kázania Heinzom Kattnerom ma tému „S vlastnými textami pôsobiť – rozvíjať silu vlastnej reči“.

 

Marcela Kmeťová | 20.5.2010

viac

Spresnenie použitia zbierky pre Haiti

Uverejňujeme spresnenú informáciu o konkrétnom použití zbierky na pomoc Haiti a fotografie, ktoré nám poslali z Diakonie v Nemecku.

 

-eš- | 14.5.2010

viac

Oznam duchovným o čerpaní dovolenky

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Generálne presbyterstvo ECAV na Slovenku na svojom zasadnutí dňa 9. 4. 2010 prerokovalo materiál „Vyčerpanie dovolenky za rok 2009“ a prijalo nasledovné uznesenie:

 

K. Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 14.5.2010

viac

Výzva k Dňu Bachovej hudby na Slovensku

Pozývame cirkevné zbory, kantorov a organistov, ako aj predstaviteľov obcí a miest, vedúcich umeleckých a kultúrnych inštitúcií, orchestrov, aby sa pridali k podujatiu Deň Bachovej hudby na Slovensku 28. júla 2010, ktoré sa bude konať v rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

 

-jj- | 10.5.2010

viac

Vyhlásenie konečného výsledku a použitia zbierky na Haiti

V mene Predsedníctva a Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ako aj v mene Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku ešte raz úprimne ďakujem bratom a sestrám, ktorí prispeli do dobrovoľnej zbierky na pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením na Haiti.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 23.4.2010

viac

Dotácie z grantového systému MK SR

9. marca 2010 zasadala komisia Ministerstva kultúry SR na ochranu hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva. Odporučila správcom cirkevných objektov s pamiatkovo chránenými hnuteľnými predmetmi o možnosti čerpať dotáciu z grantového systému Ministerstva kultúry SR.

 

Zora Bakošová | 22.4.2010

viac

Evanjelické krstné mená - výzva

Vydavateľstvo Tranoscius plánuje zrevidovať slovenský evanjelický kalendár krstných mien, ktorý používame v našich kalendároch – nástennom, stolovom a Tranovskom evanjelickom kalendári. Keďže máme k dispozícii len kalendáre, kde sa mená v jednotlivých rokoch rôznia, privítame pomoc každého, kto by vedel pomôcť. Kontakt: 044/55 222 06 alebo nada.kubanyova@tranoscius.sk. Vložené 14. 4....

 

Naďa Kubányová | 21.4.2010

viac

Ofera na rómsku misiu 2. mája 2010

Generálne presbyterstvo na zasadnutí 4. 12. 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo celocirkevnú oferu na rómsku misiu na 2. mája 2010. Prosíme, oferu posielajte na účet GBÚ č. 1368756257/0200, var. symbol 662020. Vopred ďakujeme!

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 21.4.2010

viac

Darujte 2 % zo svojich daní

Milí priatelia, do 30. 4. 2010 môžete na príslušnom daňovom úrade odovzdať Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa, a tak podporiť vybranú neziskovú organizáciu.

 

Mzdová učtáreň | 16.4.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart