Stretnutie kresťanov 2011 v Drážďanoch

Pozývame vás na Stretnutie kresťanov, ktoré sa bude konať v rámci 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag) od 1. do 5. júna 2011 v Drážďanoch. Prihláste sa najneskôr do 10. marca 2011.

 

Marcela Kmeťová | 31.1.2011

viac

Potrebujete notové materiály?

Bach: Úpravy chorálu „Allein Gott in der Höh sei Ehr Duchovné piesne pre zmiešané zbory Duchovné piesne pre ženský zbor Partitúra k Pašiám(Bunčák, 2004)

 

Výbor CHaH | 11.1.2011

viac

ŠTATISTIKA za rok 2010 - SPRESNENIE

Bratia farári a sestry farárky, vyplnené formuláre so štatistickými hláseniami z cirkevných zborov Východného dištriktu pošlite na BÚ VD do Prešova do 21. 1. 2011; z cirkevných zborov Západného dištriktu ich pošlite na príslušné seniorské úrady, ktoré ich majú doručiť na BÚ ZD do 15. 1. 2010.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 11.1.2011

viac

Nový katalóg projektov Spolku Gustáva Adolfa na rok 2011

Spolok Gustáva Adolfa v Nemecku (GAW) uverejnil nový Katalóg projektov na rok 2011. Obsahuje 151 projektov z celkovo 40 partnerských cirkví vo svete.

 

Vladimír Láska  | 2.1.2011

viac

Vonkajšie symboly ECAV

Vonkajšie symboly v zmysle Zb. CPP 2/2010 sú zverejnené na stránke www.ecav.sk rubrika Dokumenty a tlačivá v sekcii M. Odkaz na stránku

 

Edita Škodová | 29.12.2010

viac

Oznam pre prispievateľov do Personálneho cirkevného fondu

Blíži sa termín na podanie žiadostí do Podporného cirkevného fondu na prvý polrok 2011. 1. Termín podania žiadosti na predpísanom tlačive je do 31. 12. 2010.

 

GBÚ ECAV | 23.12.2010

viac

ŠTATISTIKA za rok 2010

Bratia farári a sestry farárky, vyplnené formuláre so štatistickými hláseniami z cirkevných zborov, ktoré ste dostali v hromadnej pošte, posielajte na príslušný dištriktuálny biskupský úrad. Informácia o tom bola uvedená v správe z GP 5 - 2010 na www.ecav.sk zo dňa 6. 12. 2010.

 

-eš- | 17.12.2010

viac

Vyberte si z ponuky EMP - ITV

Vážení priatelia, bratia a sestry, upozorňujeme Vás na ponuku kníh, DVD, CD atď. v rubrike „Spoločenstvo priateľov EMT – internetovej televízie ECAV na Slovensku“, ktorú nájdete na ITV ECAV po kliknutí na www.ecav.sk/itv.

 

EMP – ITV ECAV na Slovensku | 15.12.2010

viac

Výzva na predkladanie projektov: Evanjelium do rómskych domácností

Koordinačný výbor programu, ktorý Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripravila v spolupráci s Martin-Luther-Bund v Erlangene pod názvom "Evanjelium do rómskych domácností", sa zišiel 25. novembra 2010 na svojom III. zasadnutí v Dome na polceste vo Veľkom Slavkove.

 

Dušan Vagaský, člen koordinačného výboru programu  | 15.12.2010

viac

Materiály zo zasadnutia GP ECAV 5 - 2010

Posledné tohtoročné stretnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa konalo 3. 12. 2010 v Bratislave. Na úvodnej pobožnosti, ktorú v modlitebni GBÚ mal brat generálny biskup Miloš Klátik, boli do funkcií uvedení náhradní členovia Generálneho súdu Jaromír Šuma a Ľubomír Trnavský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 6.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart