TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2017

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2017 v dňoch 18. - 20. októbra 2017 v Bardejovských kúpeľoch v hoteli Alexander. Konferencia na tému Reformácia a umenie sa bude konať pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.

 

Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ | 13.10.2017

viac

Pamätné tabule – možnosť výroby

Záujemcom o výrobu pamätných tabúľ dávame do pozornosti p. Rudolfa Kočiša, ktorý vyrobil pamätnú tabuľu k 500. výročiu reformácie pre CZ v Nadlaku (Rumunsko).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.10.2017

viac

Zbierka CPP 4 − 2017

Dňa 4. 10. 2017 bola publikovaná Zbierka CPP, čiastka 4/2017. Je zverejnená v rubrike DOKUMENTY A TLAČIVÁ v sekcii B pod poradovým číslom

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 9.10.2017

viac

Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch 6. − 7. 10.

Bratia a sestry, pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUKAČNÉ ASPEKTY SOCIALIZÁCIE OSÔB S HLUCHOSLEPOTOU 6. − 7. októbra 2017 v Učebno-výcvikovom zariadení TU Košice v Herľanoch. Prihláste sa do 25. 9. 2017. Konferencia je prístupná aj pre širšiu verejnosť.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.9.2017

viac

Výročné správy za rok 2016

V zmysle záverov Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z 3. 5. 2017 uverejňujeme výročné správy za rok 2016: Biblickej školy v Martine, MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove a Modlitebného spoločenstva.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 16.9.2017

viac

Zmeny do TEK 2018 ešte do 13. 9.

Bratia farári a sestry farárky, ešte do 13. 9. 2017 môžete nahlásiť zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Zmeny posielajte na adresu media(at)ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.9.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Oľgou Slančíkovou

S vďakou Pánu Bohu za požehnaný život, so zármutkom, ale aj s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že Pán života a smrti povolal 6. 9. 2017 z tejto časnosti našu drahú a milovanú mamu, starú mamu a príbuznú, sestru Oľgu Slančíkovú, rod. Rubaninskú, vo veku 77 rokov. Naša drahá zosnulá dlhé roky až do odchodu na dôchodok pracovala na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene. Rozlúčka s ňou sa bude konať v piatok 8. 9. 2017 o...

 

media(at)ecav.sk | 6.9.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Máriou Harmanovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že 31. 8. 2017 si Pán života a smrti povolal k sebe dlhoročnú obetavú pracovníčku cirkvi sestru Máriu Harmanovú vo veku 87 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v pondelok 4. septembra 2017 o 13.00 hod. vo Veľkom ev. kostole v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.9.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom – seniorom v. v. Mgr. Miloslavom Blahom

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 22. augusta 2017 Pán života a smrti povolal k sebe brata farára - seniora v. v. Mgr. Miloslava Blahu vo veku nedožitých 91 rokov. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v sobotu 26. augusta 2017 o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Žiline.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 23.8.2017

viac

Pozvanie na dirigentský kurz 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás pozýva na kurz dirigovania na tému základy dirigovania, technika dirigovania, základy hlasovej výchovy, technika spevu a práca so speváckym zborom 30. 9. 2017 vo Veľkom Krtíši. Prihlášky: do 18. 9. Informácie a prihláška. Vložené 21. 7. 2017 ...

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH ECAV na Slovensku | 19.8.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart