Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

V dňoch 9. – 11. marca 2011 sa Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši bude konať 6. dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV. Prihláste sa do 7. marca 2011.

 

Peter Mihoč | 6.3.2011

viac

Podunajská vlna mieru u nás sa práve začína

Pozývame všetky cirkevné zbory ECAV na Slovensku k účasti na podujatí Podunajská vlna mieru – DonauFriedensWelle kedykoľvek v priebehu marca 2011. Ústredné služby Božie sa budú konať 20. marca 2011 o 10.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Komárne.

 

Edita Škodová | 1.3.2011

viac

Výber kandidátov do EPS v OS a OZ SR

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR sa obrátilo listom na Zbor biskupov ECAV na Slovensku so žiadosťou vybrať jedného duchovného pre potreby Ústredia EPS na funkciu starší kaplán.

 

Personálne oddelenie GBÚ | 1.3.2011

viac

Malá kniha o veľkej téme

Knihu Adama Podżorského Je křest dětí biblický?, ktorá vyšla v Sdružení Martina Luthera v ČR v Českom Tešíne, odporúča brat farár Martin Šefranko.

 

Martin Šefranko | 25.2.2011

viac

Daňové priznanie za rok 2010

Po tieto dni je aktuálna problematika daňových priznaní týkajúcich sa daní z príjmov za rok 2010, a preto prinášame niekoľko užitočných informácií zameraných na otázku, ktorú si CZ v tejto súvislosti kladie, a to či má povinnosť zaregistrovať sa u miestne príslušného správcu dane a či je povinný podať daňové priznanie za rok 2010.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ | 22.2.2011

viac

K celocirkevným oferám za rok 2010

Celocirkevné ofery za rok 2010 môžete na základe uznesenia GP ECAV na Slovensku č. 15/2-2011 zo dňa 4. 2. 2011 poslať do konca februára 2011 ...

 

GP ECAV na Slovensku | 22.2.2011

viac

Celocirkevné ofery na rok 2011 – doplnené

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 2. 2011 doplnilo uznesenie č. 77/5/2010 o dobrovoľnú oferu na opravu Mestského kostola vo Wittenbergu ...

 

GP ECAV na Slovensku | 22.2.2011

viac

Kalendárik k sčítaniu obyvateľstva 2011

K sčítaniu obyvateľstva, ktoré bude od 13. mája do 6. júna 2011, sme pripravili kalendárik ECAV na Slovensku, ktorý sme poslali do všetkých cirkevných zborov.

 

Edita Škodová | 22.2.2011

viac

Reštrukturalizácia a financovanie ECAV na Slovensku

Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV na svojom zasadnutí 11. 11. 2010 rozhodla okrem iného aj o zverejnení študijného materiálu Reštrukturalizácia a financovanie ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 14.2.2011

viac

Zbierka CPP č. 1 - 2011

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 1/2011 -

 

Edita Škodová | 14.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart