Ordinácia novokňazov 2011

Slávnosť ordinácie novokňazov, ktorí 7. júla 2011 na GBÚ v Bratislave úspešne vykonali kaplánske skúšky, sa uskutoční v sobotu 30. júla 2011 o 10.30 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Púchove. Priamy prenos môžete sledovať na STV 2. 10.00 hod. - Orientácie – repríza relácie z r. 2007 o ordinácii žien za farárky v cirkvi

 

Daniela Veselá | 29.7.2011

viac

Humanitárna zbierka pre Japonsko

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku ďakuje cirkevným zborom ECAV, jednotlivcom, ako aj organizáciám, ktoré prispeli na na humanitárnu zbierku na pomoc Japonsku celkovou sumou 6 881,77 €.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia ECAV | 29.7.2011

viac

Ako si zriadiť webovú stránku CZ ?

Ako už bolo oznámené, na základe Vašej požiadavky Vám zriadime bezplatný priestor pre webovú stránku Vášho cirkevného zboru formou podstránky na hlavnej stránke ECAV na Slovensku (http://www.ecav.sk/).

 

webadmin@ecav.sk | 21.7.2011

viac

Kirchentag - výplata výpomoci seniorátom

Vďaka štedrosti partnerskej cirkvi vo Württembersku, ktorá sa v rámci programu Hoffnung für Osteuropa rozhodla podporiť naše senioráty, je v týchto dňoch prostredníctvom našich seniorských úradov vyplácaná výpomoc pri prefinancovaní dopravy na 33. nemecké evanjelické cirkevné dní 1. – 5. 6. v Drážďanoch.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.7.2011

viac

Reštrukturalizácia a financovanie ECAV

Uverejňujeme Východiskovú správu k diskusii o reštrukturalizácii, ktorá bola predložená Synode ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 23. a 24. 6. 2011 v Trenčianskych Tepliciach.

 

Dušan Vagaský, restrukturalizacia@ecav.sk | 18.7.2011

viac

Požitky duchovných

Z porád našich duchovných sú vznášané, či už oficiálne, alebo aj neoficiálne, rôzne otázky týkajúce sa financovania platov duchovných a predkladané všakovaké návrhy na zmeny existujúcich pravidiel. V snahe predísť šíreniu rôznych nedorozumení, fám a mylných informácií dávame do pozornosti toto vysvetlenie. Ospravedlňujeme sa zároveň všetkým tým, ktorí v týchto otázkach majú jasno, a týmto ich prosíme, aby tento oznam považovali za bezpredmetný.

 

D. Vagaský; riaditel@ecav.sk  | 15.7.2011

viac

„Cenné“ papiere z kupónovej privatizácie

Bratia farári a sestry farárky, prosíme vás, aby ste na službách Božích upozornili na informáciu, ktorú sme dostali z Fondu národného majetku, a zverejnili ju i na tabuliach s oznamami vo vašich cirkevných zboroch.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 7.7.2011

viac

Príspevok na deti do 18 rokov

Generálne presbyterstvo uznesením č. 23/3-2011 bod c) z 1. 4. 2011 súhlasilo s návrhom správnej rady Podporného cirkevného fondu vyplatiť jednorazový príspevok vo výške 25 €/dieťa duchovným, ktorí prispievajú do fondu a majú deti do 18 rokov. Príspevok bol vyplatený v májovej výplate, ktorú ste dostali v júni. Na výplatnej páske bol zahrnutý v položke cestovné.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 27.6.2011

viac

Možnosť rekreácie v Matejkovej

Od 1. júla do 19. júla 2011 sú ešte voľné rekreačné priestory Misijného strediska ECAV Matejková v Brezovej pod Bradlom.

 

Eva Danišová | 20.6.2011

viac

Ubytovanie v Bratislave - leto 2011

Študentský internát pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ponúka počas letných prázdnin ubytovanie pre študentov, zamestnancov a členov ECAV na Slovensku, turistické skupiny a individuálnych návštevníkov...

 

-eš- | 17.6.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart