Možnosť rekreácie v Matejkovej

Od 1. júla do 19. júla 2011 sú ešte voľné rekreačné priestory Misijného strediska ECAV Matejková v Brezovej pod Bradlom.

 

Eva Danišová | 20.6.2011

viac

Ubytovanie v Bratislave - leto 2011

Študentský internát pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ponúka počas letných prázdnin ubytovanie pre študentov, zamestnancov a členov ECAV na Slovensku, turistické skupiny a individuálnych návštevníkov...

 

-eš- | 17.6.2011

viac

Zbierky zákonov na internete .

Ako sme vás už informovali, v týchto dňoch sa ukončila príprava na zverejnenie zbierok právnych predpisov v ich aktuálnom znení na www.ecav.sk.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 8.6.2011

viac

DRÁŽĎANY 1. − 5. 6. 2011

33. nemecké evanjelické cirkevné dni (Kirchentag) Stretnutie kresťanov 2011 Srdečne vás pozývame na podujatia počas Stretnutia kresťanov v Drážďanoch, na ktorých vystúpia účastníci z ECAV na Slovensku:

 

Marcela Kmeťová | 2.6.2011

viac

Oznámenie – Kirchentag Drážďany 2011

S radosťou oznamujeme všetkým prihláseným na Kirchentag do Drážďan 2011, že dňa 24. 5. 2011 nám bolo oznámené od našej partnerskej cirkvi - Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, že v rámci projektu Hoffnung für Osteuropa podporia našu cirkev príspevkom na úhradu cestových nákladov s celkovou sumou 11.807,- €.

 

Marcela Kmeťová  | 30.5.2011

viac

Deň mieru 22. mája 2011

Oznam od generálneho tajomníka Ekumenickej rady cirkví v Ženeve Dr. Olava Fykseho Tveita

 

O. F. Tveit, ERC, Ženeva | 19.5.2011

viac

Vonkajšie symboly ECAV na Slovensku

Bratia a sestry, dávame Vám do láskavej pozornosti, že k cirkevnému zákonu č. 2/2010 o vonkajších symboloch ECAV sme vydali brožúrku, ktorá obsahuje tieto symboly. Ak zvážite, že vám poslúži ako darček pre presbyterov, katechumenov, konfirmandov či pri rôznych misijných príležitostiach, objednajte si ju v Tranosciu, odbyt@tranoscius.sk (1,90 €).

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 15.4.2011

viac

Verejná zbierka pre Japonsko

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc obetiam v Japonsku. V duchu kresťanskej lásky a solidarity obraciame sa na jednotlivcov a cirkevné zbory ECAV o podporu.

 

ED ECAV na Slovensku | 4.4.2011

viac

VŠEOBECNÁ PASTORÁLKA bude 4. 4. 2011

Všeobecná pastorálna konferencia na tému Krst svätý sa uskutoční 4. apríla 2011 o 10.00 hod. v Mestskom divadle vo Zvolene. Prihláste sa do 30. marca 2011.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 2.4.2011

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

V dňoch 9. – 11. marca 2011 sa Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši bude konať 6. dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV. Prihláste sa do 7. marca 2011.

 

Peter Mihoč | 6.3.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart