Reštrukturalizácia a financovanie ECAV

Uverejňujeme Východiskovú správu k diskusii o reštrukturalizácii, ktorá bola predložená Synode ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 23. a 24. 6. 2011 v Trenčianskych Tepliciach.

 

Dušan Vagaský, restrukturalizacia@ecav.sk | 18.7.2011

viac

Požitky duchovných

Z porád našich duchovných sú vznášané, či už oficiálne, alebo aj neoficiálne, rôzne otázky týkajúce sa financovania platov duchovných a predkladané všakovaké návrhy na zmeny existujúcich pravidiel. V snahe predísť šíreniu rôznych nedorozumení, fám a mylných informácií dávame do pozornosti toto vysvetlenie. Ospravedlňujeme sa zároveň všetkým tým, ktorí v týchto otázkach majú jasno, a týmto ich prosíme, aby tento oznam považovali za bezpredmetný.

 

D. Vagaský; riaditel@ecav.sk  | 15.7.2011

viac

„Cenné“ papiere z kupónovej privatizácie

Bratia farári a sestry farárky, prosíme vás, aby ste na službách Božích upozornili na informáciu, ktorú sme dostali z Fondu národného majetku, a zverejnili ju i na tabuliach s oznamami vo vašich cirkevných zboroch.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 7.7.2011

viac

Príspevok na deti do 18 rokov

Generálne presbyterstvo uznesením č. 23/3-2011 bod c) z 1. 4. 2011 súhlasilo s návrhom správnej rady Podporného cirkevného fondu vyplatiť jednorazový príspevok vo výške 25 €/dieťa duchovným, ktorí prispievajú do fondu a majú deti do 18 rokov. Príspevok bol vyplatený v májovej výplate, ktorú ste dostali v júni. Na výplatnej páske bol zahrnutý v položke cestovné.

 

Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 27.6.2011

viac

Možnosť rekreácie v Matejkovej

Od 1. júla do 19. júla 2011 sú ešte voľné rekreačné priestory Misijného strediska ECAV Matejková v Brezovej pod Bradlom.

 

Eva Danišová | 20.6.2011

viac

Ubytovanie v Bratislave - leto 2011

Študentský internát pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ponúka počas letných prázdnin ubytovanie pre študentov, zamestnancov a členov ECAV na Slovensku, turistické skupiny a individuálnych návštevníkov...

 

-eš- | 17.6.2011

viac

Zbierky zákonov na internete .

Ako sme vás už informovali, v týchto dňoch sa ukončila príprava na zverejnenie zbierok právnych predpisov v ich aktuálnom znení na www.ecav.sk.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 8.6.2011

viac

DRÁŽĎANY 1. − 5. 6. 2011

33. nemecké evanjelické cirkevné dni (Kirchentag) Stretnutie kresťanov 2011 Srdečne vás pozývame na podujatia počas Stretnutia kresťanov v Drážďanoch, na ktorých vystúpia účastníci z ECAV na Slovensku:

 

Marcela Kmeťová | 2.6.2011

viac

Oznámenie – Kirchentag Drážďany 2011

S radosťou oznamujeme všetkým prihláseným na Kirchentag do Drážďan 2011, že dňa 24. 5. 2011 nám bolo oznámené od našej partnerskej cirkvi - Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, že v rámci projektu Hoffnung für Osteuropa podporia našu cirkev príspevkom na úhradu cestových nákladov s celkovou sumou 11.807,- €.

 

Marcela Kmeťová  | 30.5.2011

viac

Deň mieru 22. mája 2011

Oznam od generálneho tajomníka Ekumenickej rady cirkví v Ženeve Dr. Olava Fykseho Tveita

 

O. F. Tveit, ERC, Ženeva | 19.5.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart