Posledná rozlúčka s bratom farárom Ivanom Rubaninským

So smútkom v srdci, ale oddaní do Božej vôle, Vám oznamujeme, že 15. septembra 2011 vo veku 76 rokov Pán Boh povolal z tejto časnosti nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata a príbuzného, evanjelického a. v. farára Mgr. Ivana Rubaninského. Rozlúčka s ním bude v stredu 21. 9. 2011 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Lubine. Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. (F 1, 21)

 

Pozostalá rodina | 16.9.2011

viac

Školenie energetického manažmentu 29. 9.

Bratia farári a sestry farárky, pozývame Vás na ďalšie školenie k energetickému manažmentu, ktoré sa uskutoční 29. 9. 2011 od 10.00 do 17.00 v zasadačke Biskupského úradu vo Zvolene. Prihláste sa na zahraničnom oddelení GBÚ na tel. č. 0918 828 012.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 14.9.2011

viac

Spomienka na obete teroristov

Veľvyslanec USA sa obrátil na ECAV so žiadosťou pripojiť sa zvonením zvonov na našich kostoloch 11. 9. o 14.45 hod. (čo predstavuje 8.45 ráno v New Yorku, keď došlo k útoku na prvú vežu Svetového obchodného centra) k spomienke na obete teroristických útokov na USA 11. 9. 2001.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 10.9.2011

viac

Medzinárodný futbalový turnaj 2011

Pozývame vás na medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa bude konať v sobotu 10. septembra 2011 od 9.00 hod. v MEMC Veľký Slavkov. Turnaj organizuje ECAV na Slovensku a uskutoční sa po prvý raz v histórii.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 8.9.2011

viac

Nové rubriky na ITV ECAV

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pozývame Vás na pravidelné vysielanie Internetovej televízie ECAV na Slovensku. Od septembra Vám v týždňových intervaloch budeme prinášať aktuálny blok informácií z našej cirkvi, ktorý sa bude opakovať denne od 10.00 do 18.00 hod.

 

-eš- | 6.9.2011

viac

O administrovaní

Opakovane sa na Generálny biskupský úrad obracajú duchovní so žiadosťou o výplatu odmeny (príplatku) za administrovanie neobsadeného cirkevného zboru. Generálny biskupský úrad tento problém riešil tak na úrovní Generálneho presbyterstva ECAV, ako aj v rokovaní s Ministerstvom kultúry SR.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 2.9.2011

viac

Príspevky cirkevným zborom na EIS

Generálny biskupský úrad podporil cirkevnoorganizačné jednotky ECAV, ktoré už zaviedli Ekonomický informačný systém v svojej COJ sumou 38 EUR z fondu pre EIS od Hoffnung für Osteuropa na zakúpenie potrebného programu.

 

Darina Koleková, samostatný odborný ekonóm GBÚ, financie@ecav.sk | 23.8.2011

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku srdečne pozýva na 3. konferenciu pre pracovníkov detských besiedok 29. − 30. 8. 2011 v Janoškovom dome v Lipt. Hrádku. Zmyslom konferencie bude predstaviť nový pracovný materiál na vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2011/2012 – „Hrdinovia viery“.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV, misia@vychodnydistrikt.sk | 23.8.2011

viac

Konferencia ordinovaných žien 22. 8.

Ešte zajtra, 17. 8. 2011, dopoludnia sa môžete prihlásiť na konferenciu ordinovaných žien, ktorá sa bude konať pri príležitosti 60. výročia ordinácie prvej evanjelickej farárky našej cirkvi v pondelok 22. augusta 2011 v Aule EBF UK v Bratislave.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 16.8.2011

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2012

Prosíme, aby ste najneskôr do 12. 8. 2011 nahlásili do schematizmu ECAV pre Tranovský kalendár 2011 tie zmeny údajov v CZ, ktoré zatiaľ nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Kontakt: media@ecav.sk, 0918 828 011.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 12.8.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart