Daňové priznanie za rok 2010

Po tieto dni je aktuálna problematika daňových priznaní týkajúcich sa daní z príjmov za rok 2010, a preto prinášame niekoľko užitočných informácií zameraných na otázku, ktorú si CZ v tejto súvislosti kladie, a to či má povinnosť zaregistrovať sa u miestne príslušného správcu dane a či je povinný podať daňové priznanie za rok 2010.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ | 22.2.2011

viac

K celocirkevným oferám za rok 2010

Celocirkevné ofery za rok 2010 môžete na základe uznesenia GP ECAV na Slovensku č. 15/2-2011 zo dňa 4. 2. 2011 poslať do konca februára 2011 ...

 

GP ECAV na Slovensku | 22.2.2011

viac

Celocirkevné ofery na rok 2011 – doplnené

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 2. 2011 doplnilo uznesenie č. 77/5/2010 o dobrovoľnú oferu na opravu Mestského kostola vo Wittenbergu ...

 

GP ECAV na Slovensku | 22.2.2011

viac

Kalendárik k sčítaniu obyvateľstva 2011

K sčítaniu obyvateľstva, ktoré bude od 13. mája do 6. júna 2011, sme pripravili kalendárik ECAV na Slovensku, ktorý sme poslali do všetkých cirkevných zborov.

 

Edita Škodová | 22.2.2011

viac

Reštrukturalizácia a financovanie ECAV na Slovensku

Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV na svojom zasadnutí 11. 11. 2010 rozhodla okrem iného aj o zverejnení študijného materiálu Reštrukturalizácia a financovanie ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 14.2.2011

viac

Zbierka CPP č. 1 - 2011

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov 1/2011 -

 

Edita Škodová | 14.2.2011

viac

Ev. služby Božie v médiách v roku 2011

Bratia a sestry, ak sa z rôznych príčin nemôžete zúčastniť na službách Božích v chráme, máte možnosť stať sa ich účastníkmi prostredníctvom rozhlasu a televízie – pozri prehľad....

 

Edita Škodová | 11.2.2011

viac

Schválenie zahraničnej pomoci

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 2. 2011 vo Zvolene schválilo podporu financovania nasledujúcich projektov:

 

GP ECAV na Slovensku | 7.2.2011

viac

K starobným a invalidným dôchodkom

Bratia farári a sestry farárky, prosíme tých, ktorí sa v priebehu roku 2011 stanú starobnými, predčasnými alebo invalidnými dôchodcami na základe rozhodnutia

 

Mzdové a personálne oddelenie GBÚ | 1.2.2011

viac

Stretnutie kresťanov 2011 v Drážďanoch

Pozývame vás na Stretnutie kresťanov, ktoré sa bude konať v rámci 33. nemeckých evanjelických cirkevných dní (Kirchentag) od 1. do 5. júna 2011 v Drážďanoch. Prihláste sa najneskôr do 10. marca 2011.

 

Marcela Kmeťová | 31.1.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart