Bude TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2011

Vážení bratia farári a sestry farárky v činnej službe, srdečne Vás pozývame na Teologickú konferenciu ECAV na Slovensku 19. až 21. októbra 2011, ktorá sa tematickým zameraním snaží reagovať na súčasné aktuálne problémy cirkvi.

 

Daniela Veselá | 17.10.2011

viac

Pozývame na celocirkevný futbalový turnaj

Srdečne Vás pozývame na celocirkevný futbalový turnaj o putovný pohár generálneho biskupa, ktorý bude 1. 10. 2011 od 10.00 hod. v športovej hale v Detve.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 29.9.2011

viac

200. VÝROČIE NARODENIA M. M. HODŽU

Bratia a sestry, pozývame vás na celocirkevné slávnosti k 200. výročiu narodenia Michala Miloslava Hodžu, ktoré sa budú konať v dňoch 18. – 25. 9. 2011 v Mošovciach, Rakši, Turčianskych Tepliciach a Liptovskom Mikuláši.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 23.9.2011

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Ivanom Rubaninským

So smútkom v srdci, ale oddaní do Božej vôle, Vám oznamujeme, že 15. septembra 2011 vo veku 76 rokov Pán Boh povolal z tejto časnosti nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata a príbuzného, evanjelického a. v. farára Mgr. Ivana Rubaninského. Rozlúčka s ním bude v stredu 21. 9. 2011 o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Lubine. Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. (F 1, 21)

 

Pozostalá rodina | 16.9.2011

viac

Školenie energetického manažmentu 29. 9.

Bratia farári a sestry farárky, pozývame Vás na ďalšie školenie k energetickému manažmentu, ktoré sa uskutoční 29. 9. 2011 od 10.00 do 17.00 v zasadačke Biskupského úradu vo Zvolene. Prihláste sa na zahraničnom oddelení GBÚ na tel. č. 0918 828 012.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 14.9.2011

viac

Spomienka na obete teroristov

Veľvyslanec USA sa obrátil na ECAV so žiadosťou pripojiť sa zvonením zvonov na našich kostoloch 11. 9. o 14.45 hod. (čo predstavuje 8.45 ráno v New Yorku, keď došlo k útoku na prvú vežu Svetového obchodného centra) k spomienke na obete teroristických útokov na USA 11. 9. 2001.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 10.9.2011

viac

Medzinárodný futbalový turnaj 2011

Pozývame vás na medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa bude konať v sobotu 10. septembra 2011 od 9.00 hod. v MEMC Veľký Slavkov. Turnaj organizuje ECAV na Slovensku a uskutoční sa po prvý raz v histórii.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 8.9.2011

viac

Nové rubriky na ITV ECAV

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, pozývame Vás na pravidelné vysielanie Internetovej televízie ECAV na Slovensku. Od septembra Vám v týždňových intervaloch budeme prinášať aktuálny blok informácií z našej cirkvi, ktorý sa bude opakovať denne od 10.00 do 18.00 hod.

 

-eš- | 6.9.2011

viac

O administrovaní

Opakovane sa na Generálny biskupský úrad obracajú duchovní so žiadosťou o výplatu odmeny (príplatku) za administrovanie neobsadeného cirkevného zboru. Generálny biskupský úrad tento problém riešil tak na úrovní Generálneho presbyterstva ECAV, ako aj v rokovaní s Ministerstvom kultúry SR.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 2.9.2011

viac

Príspevky cirkevným zborom na EIS

Generálny biskupský úrad podporil cirkevnoorganizačné jednotky ECAV, ktoré už zaviedli Ekonomický informačný systém v svojej COJ sumou 38 EUR z fondu pre EIS od Hoffnung für Osteuropa na zakúpenie potrebného programu.

 

Darina Koleková, samostatný odborný ekonóm GBÚ, financie@ecav.sk | 23.8.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart