Dni zborovej diakonie

CZ ECAV Lipt. Mikuláš a Liptovsko-oravský seniorát vás pozývajú na 9. ročník Dní zborovej diakonie na tému „Geriatrická krehkosť“ 5. a 6. 11. 2011 v L. Mikuláši. Viac informácií a program tu.Vložené 30. 10....

 

Edita Škodová | 4.11.2011

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 2. 11.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR sa budú konať v stredu 2. 11. 2011 o 16.00 hod. Ďalšie termíny: 30. 11., 21. 12. 2011. Srdečne Vás pozývame!

 

-eš- | 28.10.2011

viac

Pozvánka na školskú konferenciu

Pozývame vás na Školskú konferenciu ECAV na Slovensku 3. − 4. novembra 2011 vo Veľkom Slavkove. Je zameraná na riadenie škôl, preto srdečne pozývame účastníkov z radov riaditeľov, zástupcov a predsedov predmetových komisií evanjelických cirkevných škôl a členov školských výborov cirkvi.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 26.10.2011

viac

Sadenie Stromov reformácie pokračuje

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu".

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 25.10.2011

viac

Ponuka Biskupského úradu VD

Adventný kalendár 2012 Evanjelický diár 2012 Objednávky: Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove; tajomnik@vychodnydistrikt.sk; 0918 828 312

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 23.10.2011

viac

Ponuka vydavateľstva Tranoscius, a. s.

Diár evanjelika 2012 Stolový evanjelický kalendár na rok 2012 Objednávky: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 L. Mikuláš; 044/552 63 43, 044/552 30 70; odbyt@tranoscius.sk

 

Naďa Kubányová, Tranoscius | 23.10.2011

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Pavlom Hruškom

Bratia a sestry, so smútkom, ale aj v pevnej viere v tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život v našom Pánovi Ježišovi Kristovi vám oznamujem, že včera v noci bol odvolaný z časnosti do večnosti brat farár Mgr. Pavel Hruška, ktorý dlhé roky pôsobil vo Veľkých Úľanoch − Jelke a na dôchodku žil v Pezinku. Dožil sa 78 rokov. Pohreb zosnulého bude v Evanjelickom a. v. kostole v Pezinku vo štvrtok 20. októbra 2011 o 13.30 hod. Prosíme Pána, aby tešil manželku s rodinou.

 

Boris Mišina, senior Bratislavského seniorátu | 18.10.2011

viac

Bude TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2011

Vážení bratia farári a sestry farárky v činnej službe, srdečne Vás pozývame na Teologickú konferenciu ECAV na Slovensku 19. až 21. októbra 2011, ktorá sa tematickým zameraním snaží reagovať na súčasné aktuálne problémy cirkvi.

 

Daniela Veselá | 17.10.2011

viac

Pozývame na celocirkevný futbalový turnaj

Srdečne Vás pozývame na celocirkevný futbalový turnaj o putovný pohár generálneho biskupa, ktorý bude 1. 10. 2011 od 10.00 hod. v športovej hale v Detve.

 

Daniela Veselá, skoly@ecav.sk | 29.9.2011

viac

200. VÝROČIE NARODENIA M. M. HODŽU

Bratia a sestry, pozývame vás na celocirkevné slávnosti k 200. výročiu narodenia Michala Miloslava Hodžu, ktoré sa budú konať v dňoch 18. – 25. 9. 2011 v Mošovciach, Rakši, Turčianskych Tepliciach a Liptovskom Mikuláši.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 23.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart