O administrovaní

Opakovane sa na Generálny biskupský úrad obracajú duchovní so žiadosťou o výplatu odmeny (príplatku) za administrovanie neobsadeného cirkevného zboru. Generálny biskupský úrad tento problém riešil tak na úrovní Generálneho presbyterstva ECAV, ako aj v rokovaní s Ministerstvom kultúry SR.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 2.9.2011

viac

Príspevky cirkevným zborom na EIS

Generálny biskupský úrad podporil cirkevnoorganizačné jednotky ECAV, ktoré už zaviedli Ekonomický informačný systém v svojej COJ sumou 38 EUR z fondu pre EIS od Hoffnung für Osteuropa na zakúpenie potrebného programu.

 

Darina Koleková, samostatný odborný ekonóm GBÚ, financie@ecav.sk | 23.8.2011

viac

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku srdečne pozýva na 3. konferenciu pre pracovníkov detských besiedok 29. − 30. 8. 2011 v Janoškovom dome v Lipt. Hrádku. Zmyslom konferencie bude predstaviť nový pracovný materiál na vyučovanie detských besiedok v šk. roku 2011/2012 – „Hrdinovia viery“.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV, misia@vychodnydistrikt.sk | 23.8.2011

viac

Konferencia ordinovaných žien 22. 8.

Ešte zajtra, 17. 8. 2011, dopoludnia sa môžete prihlásiť na konferenciu ordinovaných žien, ktorá sa bude konať pri príležitosti 60. výročia ordinácie prvej evanjelickej farárky našej cirkvi v pondelok 22. augusta 2011 v Aule EBF UK v Bratislave.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 16.8.2011

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2012

Prosíme, aby ste najneskôr do 12. 8. 2011 nahlásili do schematizmu ECAV pre Tranovský kalendár 2011 tie zmeny údajov v CZ, ktoré zatiaľ nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Kontakt: media@ecav.sk, 0918 828 011.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 12.8.2011

viac

Ordinácia novokňazov 2011

Slávnosť ordinácie novokňazov, ktorí 7. júla 2011 na GBÚ v Bratislave úspešne vykonali kaplánske skúšky, sa uskutoční v sobotu 30. júla 2011 o 10.30 hod. v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Púchove. Priamy prenos môžete sledovať na STV 2. 10.00 hod. - Orientácie – repríza relácie z r. 2007 o ordinácii žien za farárky v cirkvi

 

Daniela Veselá | 29.7.2011

viac

Humanitárna zbierka pre Japonsko

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku ďakuje cirkevným zborom ECAV, jednotlivcom, ako aj organizáciám, ktoré prispeli na na humanitárnu zbierku na pomoc Japonsku celkovou sumou 6 881,77 €.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia ECAV | 29.7.2011

viac

Ako si zriadiť webovú stránku CZ ?

Ako už bolo oznámené, na základe Vašej požiadavky Vám zriadime bezplatný priestor pre webovú stránku Vášho cirkevného zboru formou podstránky na hlavnej stránke ECAV na Slovensku (http://www.ecav.sk/).

 

webadmin@ecav.sk | 21.7.2011

viac

Kirchentag - výplata výpomoci seniorátom

Vďaka štedrosti partnerskej cirkvi vo Württembersku, ktorá sa v rámci programu Hoffnung für Osteuropa rozhodla podporiť naše senioráty, je v týchto dňoch prostredníctvom našich seniorských úradov vyplácaná výpomoc pri prefinancovaní dopravy na 33. nemecké evanjelické cirkevné dní 1. – 5. 6. v Drážďanoch.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 19.7.2011

viac

Reštrukturalizácia a financovanie ECAV

Uverejňujeme Východiskovú správu k diskusii o reštrukturalizácii, ktorá bola predložená Synode ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 23. a 24. 6. 2011 v Trenčianskych Tepliciach.

 

Dušan Vagaský, restrukturalizacia@ecav.sk | 18.7.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart