Prednáška o programe MK SR "Obnovme si svoj dom"

Pozývame všetkých bratov a sestry, ktorí majú záujem získať čo najviac informácií o grantovom programe Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“, 23. 11. 2011 od 9.00 hod. do Janoškovho domu. účasť nahláste na tel. č. 0918 828 009.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 18.11.2011

viac

VOĽBY 2012

K voľbám v ECAV na Slovensku v roku 2012 sme vytvorili osobitnú rubriku VOĽBY 2012 (nájdete ju pod rubrikou OZNAMY, PRÍHOVORY) k organizačnému zabezpečeniu volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku a ostatných predstaviteľov ECAV na Slovensku v roku 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 15.11.2011

viac

Pozvánka na pastorálnu konferenciu VD

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV pozýva na 18. 11. 2011 všetkých duchovných VD ECAV na 7. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV na tému Podstata a prejavy evanjelickej zbožnosti. Konferencia sa uskutoční v Kúpeľoch Nový Smokovec (CZ ECAV Vysoké Tatry).

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 14.11.2011

viac

Pastorálna konferencia Západného dištriktu

Biskup ZD ECAV na Slovensku pozýva všetkých duchovných Západného dištriktu na Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu ZD 18. novembra 2011 vo Zvolene (pozvánka).Kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku sa budú konať 16. − 17. novembra 2011 v Klenovci (pozvánka).

 

Martina Krivdová, BÚ ZD ECAV | 14.11.2011

viac

Pozývame na slávnosti do Prešova

Oslavy 100. výročia postavenia Nového evanjelického kolégia v Prešove a 15. výročia znovuotvorenia Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove 9. - 11. novembra 2011.

 

PhDr. Marián Damankoš, riaditeľ školy | 11.11.2011

viac

Dni zborovej diakonie

CZ ECAV Lipt. Mikuláš a Liptovsko-oravský seniorát vás pozývajú na 9. ročník Dní zborovej diakonie na tému „Geriatrická krehkosť“ 5. a 6. 11. 2011 v L. Mikuláši. Viac informácií a program tu.Vložené 30. 10....

 

Edita Škodová | 4.11.2011

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 2. 11.

Evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR sa budú konať v stredu 2. 11. 2011 o 16.00 hod. Ďalšie termíny: 30. 11., 21. 12. 2011. Srdečne Vás pozývame!

 

-eš- | 28.10.2011

viac

Pozvánka na školskú konferenciu

Pozývame vás na Školskú konferenciu ECAV na Slovensku 3. − 4. novembra 2011 vo Veľkom Slavkove. Je zameraná na riadenie škôl, preto srdečne pozývame účastníkov z radov riaditeľov, zástupcov a predsedov predmetových komisií evanjelických cirkevných škôl a členov školských výborov cirkvi.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 26.10.2011

viac

Sadenie Stromov reformácie pokračuje

Počas Lutherovej dekády, obdobia prípravy na 500. výročie reformácie, vyrastá v meste Wittenberg (Lutherstadt Wittenberg) Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. októbra 1517 pribil 95 výpovedí zameraných na obnovu – reformáciu cirkvi, vysadia do roku 2017 k 500. výročiu reformácie 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt "500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu".

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 25.10.2011

viac

Ponuka Biskupského úradu VD

Adventný kalendár 2012 Evanjelický diár 2012 Objednávky: Biskupský úrad Východného dištriktu v Prešove; tajomnik@vychodnydistrikt.sk; 0918 828 312

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 23.10.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart