Program vzdelávania podnikateľov zo strednej a východnej Európy

Organizácia Initiative e. V. v Nemecku uskutoční v dňoch 23. 9. - 14. 10. 2012 program vzdelávania pre podnikateľov, resp. vedúcich pracovníkov a budúcich zakladateľov podnikania zo strednej a z východnej Európy. Prihlášku je potrebné poslať do 15. 3. 2012 na adresu Initiative e. V.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 23.1.2012

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou

V piatok večer 13. 1. 2012 vo veku 79 rokov túto časnosť opustila sestra farárka Mgr. Emília Kiššová. Pohrebná rozlúčka s ňou sa bude konať v Ev. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke v sobotu 28. 1. 2012 o 10.30 hod. Smútočnou kázňou poslúži generálny biskup Miloš Klátik. Prosíme milostivého Pána Boha o útechu pozostalej rodine.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Celocirkevné ofery na rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 2. 12. 2011, prijalo nasledujúce uznesenie o povinne vyhlásených a odporúčaných oferách v roku 2012 -

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.1.2012

viac

Služby Božie z 11. 12. presunuté na 6. 1.

Evanjelické služby Božie z Piešťan, ktoré mali odznieť v SRo na 3. adventnú nedeľu, boli z technických dôvodov presunuté na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2012. SRo nám poskytol vysielací čas až 90 minút.

 

-eš- | 8.12.2011

viac

Pán Boh si povolal sestru farárku Mgr. Andreu Trencsényiovú

Bratia a sestry, vo viere v tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život v našom Pánovi Ježišovi Kristovi Vám oznamujeme, že včera v noci Pán večnosti odvolal z časného života sestru farárku Mgr. Andreu Trencsényiovú, ktorá pôsobila v Dlhej Vsi, Gemerský seniorát. Pohreb sestry farárky bude v sobotu 26. 11. 2011 o 11.00 hod v Evanjelickom kostole v Rožňave. Prosíme dobrotivého Pána Boha o starostlivosť o najbližších príbuzných zosnulej sestry farárky.

 

Jerguš Olejár, senior GES | 25.11.2011

viac

Zbierka CPP č. 4-2011

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 24.11.2011

viac

Zbierka CPP č. 3-2011

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 22.11.2011

viac

Ponuka pre duchovných ECAV

Velební duchovní ECAV na Slovensku, v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici zriadila ministerka spravodlivosti SR personálnym rozkazom č. 5/2011 jedno nové funkčné miesto – väzenský pastor referátu duchovných služieb – kpt. PT 6.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 18.11.2011

viac

Prednáška o programe MK SR "Obnovme si svoj dom"

Pozývame všetkých bratov a sestry, ktorí majú záujem získať čo najviac informácií o grantovom programe Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“, 23. 11. 2011 od 9.00 hod. do Janoškovho domu. účasť nahláste na tel. č. 0918 828 009.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 18.11.2011

viac

VOĽBY 2012

K voľbám v ECAV na Slovensku v roku 2012 sme vytvorili osobitnú rubriku VOĽBY 2012 (nájdete ju pod rubrikou OZNAMY, PRÍHOVORY) k organizačnému zabezpečeniu volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku a ostatných predstaviteľov ECAV na Slovensku v roku 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 15.11.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart