Pozvánka na spomienkovú slávnosť pri 93. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

V Košariskách vo štvrtok 3. mája 2012 od 17.00 hod. sa bude konať pietna spomienka pri 93. výročí tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika.

 

Zuzana Durcová, zborová farárka, CZ Košariská-Priepastné | 3.5.2012

viac

Kniha k rodinným pobožnostiam

Výbor misie ECAV na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností s názvom Chlieb na cestu. Vznikla ako odpoveď na dlhodobú potrebu obnovy rodinných pobožností, ktorá evanjelickým rodinám bola identicky vlastná.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 22.4.2012

viac

Pamiatke prenasledovaných evanjelických a. v. farárov - Ilava 22. apríla

Pozývame vás na služby Božie pri príležitosti 50. výročia súdnych procesov s evanjelickými a. v. farármi, ktoré sa budú konať v nedeľu 22. 4. 2012 o 11.00 hod. v Ilave na Mierovom námestí (v prípade nepriaznivého počasia v kostole na Farskej ul.).

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 19.4.2012

viac

Nová ponuka vzdelávania pre učiteľov náboženstva

V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy ev. a. v. náboženstva v programe Metodicko-pedagogického centra ponúkame vzdelávanie v akreditovanom programe Náboženstvo/náboženská výchova v šk. vzdelávacom programe 9. – 11. 5. 2012 v Tatranskej Štrbe. Prihlášky do 31. 3. 2012!!!

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 29.3.2012

viac

Pohreb brata farára Mgr. Štefana Jakobyho

Bratia a sestry, so smútkom v srdci a s nádejou na vzkriesenie vám oznamujeme, že 22. 3. 2012 usnul v Pánu brat farár v. v. Mgr. Štefan Jakoby z Jasenovej. Pohreb zosnulého brata farára bude v nedeľu 25. marca 2012 o 14.00 hod. v Jasenovej.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 24.3.2012

viac

Nová ponuka vzdelávania učiteľom náboženstva

V rámci vzdelávania učiteľov náboženskej výchovy, evanjelického a. v. náboženstva v programe Metodicko-pedagogického centra ponúkame vzdelávanie v akreditovanom programe Náboženstvo/náboženská výchova v školskom vzdelávacom programe.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 22.3.2012

viac

4. marec 2012 - deň za voľnú nedeľu

Európska aliancia za voľnú nedeľu vyhlásila 4. marec 2012 za Európsky deň za nedeľu bez práce. K tejto iniciatíve sa rozhodnutím Zboru biskupov ECAV na Slovensku na zasadnutí 1. 3. 2012 v Prešove pripojila aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.3.2012

viac

Voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku zostavila dňa 20. februára 2012 podľa § 29, odsek 2 zákona kandidátku na voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV:

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 2.3.2012

viac

Svetový deň modlitieb 2012

Spravidla v prvý marcový piatok sa v mnohých cirkevných zboroch uskutoční ďalší ročník Svetového dňa modlitieb žien (SDM). Liturgiu na tento rok pripravili ženy z Malajzie. Viac informácií nájdete na stránke SDM https://sites.google.com/site/sdmslovensko/

 

Kvetuša Halačiová, SDM | 1.3.2012

viac

Oznámenie o ofere na III. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 11. marca 2012 je určená na podporu III. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú tohto roku konať 29. 6. až 1. 7. v Lučenci.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 28.2.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart