Zomrel brat farár ThDr. Miroslav Kýška

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi vo štvrtok ráno 2. 2. 2012 tíško usnul v Pánu brat farár ThDr. Miroslav Kýška. Pohreb zosnulého bude v utorok 7. februára o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

 

Boris Mišina, senior BAS | 3.2.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica zriadila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky personálnym rozkazom č. 5/2011 jedno nové funkčné miesto – väzenský pastor referátu duchovných služieb - kpt. PT 6.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 23.1.2012

viac

Program vzdelávania podnikateľov zo strednej a východnej Európy

Organizácia Initiative e. V. v Nemecku uskutoční v dňoch 23. 9. - 14. 10. 2012 program vzdelávania pre podnikateľov, resp. vedúcich pracovníkov a budúcich zakladateľov podnikania zo strednej a z východnej Európy. Prihlášku je potrebné poslať do 15. 3. 2012 na adresu Initiative e. V.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 23.1.2012

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou

V piatok večer 13. 1. 2012 vo veku 79 rokov túto časnosť opustila sestra farárka Mgr. Emília Kiššová. Pohrebná rozlúčka s ňou sa bude konať v Ev. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke v sobotu 28. 1. 2012 o 10.30 hod. Smútočnou kázňou poslúži generálny biskup Miloš Klátik. Prosíme milostivého Pána Boha o útechu pozostalej rodine.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Celocirkevné ofery na rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 2. 12. 2011, prijalo nasledujúce uznesenie o povinne vyhlásených a odporúčaných oferách v roku 2012 -

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.1.2012

viac

Služby Božie z 11. 12. presunuté na 6. 1.

Evanjelické služby Božie z Piešťan, ktoré mali odznieť v SRo na 3. adventnú nedeľu, boli z technických dôvodov presunuté na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2012. SRo nám poskytol vysielací čas až 90 minút.

 

-eš- | 8.12.2011

viac

Pán Boh si povolal sestru farárku Mgr. Andreu Trencsényiovú

Bratia a sestry, vo viere v tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život v našom Pánovi Ježišovi Kristovi Vám oznamujeme, že včera v noci Pán večnosti odvolal z časného života sestru farárku Mgr. Andreu Trencsényiovú, ktorá pôsobila v Dlhej Vsi, Gemerský seniorát. Pohreb sestry farárky bude v sobotu 26. 11. 2011 o 11.00 hod v Evanjelickom kostole v Rožňave. Prosíme dobrotivého Pána Boha o starostlivosť o najbližších príbuzných zosnulej sestry farárky.

 

Jerguš Olejár, senior GES | 25.11.2011

viac

Zbierka CPP č. 4-2011

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 24.11.2011

viac

Zbierka CPP č. 3-2011

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 22.11.2011

viac

Ponuka pre duchovných ECAV

Velební duchovní ECAV na Slovensku, v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici zriadila ministerka spravodlivosti SR personálnym rozkazom č. 5/2011 jedno nové funkčné miesto – väzenský pastor referátu duchovných služieb – kpt. PT 6.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 18.11.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart