Zasielanie príspevkov do ITV elektronicky

Vaše príspevky (multimediálne súbory) môžete poslať priamo na náš ftp-server použitím služby ftp (File Transfer Protocol), ktorá je v súčasnosti zabudovaná v každom počítači (v operačnom systéme):

 

webmaster@ecav.sk | 28.7.2012

viac

Ordinácia novokňazov 2012

Priamy prenos z ordinácie novokňazov, ktorá sa bude konať v sobotu 28. júla 2012 v Ev. a. v. chráme Božom v Michalovciach, bol pre vysielanie Olympijských hier 2012 z Londýna presunutý. Záznam bude odvysielaný pravdepodobne v nedeľu 19. 8. o 14.00 hod. (Dvojka). Zmenu času vysielania včas oznámime.

 

-eš- | 23.7.2012

viac

Pozvanie pre pracovníkov s deťmi na 28. 7.

Srdečne pozývame ordinovaných i neordinovaných pracovníkov s deťmi, vedúcich detských besiedok a všetkých, ktorých zaujíma práca s deťmi v cirkvi, na Otvorenú konferenciu ELSA v sobotu 28. júla od 9.00 až do 18.00 hod. v MMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre misiu; Bjarne Gertz Olsen, predseda ELSA | 22.7.2012

viac

Vzdelávací kurz pre pracovníkov s mládežou Timotej

Projekt vznikol na základe dohodnutej spolupráce BÚ VD ECAV v Prešove a Biblickej školy v Martine. Ide o dvojročný diaľkový študijný program, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou v CZ ECAV na Slovensku. Prihlášku treba doručiť do 15. augusta 2012.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 9.7.2012

viac

Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč 2012

Biskupský úrad ZD ECAV Zvolen, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč vo štvrtok 5. júla 2012 od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV | 3.7.2012

viac

Pozvánka na kantorský kurz 2012

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave vás pozýva na kantorský kurz na tému Kantorská služba organistu, ktorý sa uskutoční v 8. - 11. júla 2012 v Bratislave. Prihlášky posielajte do 28. júna 2012.

 

Eva Kolesárová, predsedníčka VCHaH | 27.6.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Vladimírom Synakom

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 6. júna 2012 nás vo veku 83 rokov opustil náš drahý otec, starý otec, krstný otec a brat, evanjelický a. v. farár Vladimír Synak. Rozlúčka s drahým zosnulým bude v nedeľu 10. 6. 2012 o 15.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Modre.

 

Smútiaca rodina  | 7.6.2012

viac

Zborník z Teologickej konferencia 2011

Bratia a sestry, práve vyšiel zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Piešťanoch v októbri 2011 na témy MISIA a CHARIZMATICKÉ HNUTIA.

 

Edita Škodová; media@ecav.sk | 6.6.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV do 8. 6.

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica zriadila ministerka spravodlivosti SR personálnym rozkazom č. 5/2011 funkčné miesto väzenský pastor referátu duchovných služieb - kpt. PT 6.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 4.6.2012

viac

NOC KOSTOLOV 2012

V piatok 1. júna 2012 sa aj na Slovensku uskutoční Noc kostolov 2012. Začne sa o 17.50 hod. zvonením zvonov na kresťanských kostoloch. Celé misijné podujatie potrvá od 18.00 do 24.00 hod.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 24.5.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart