Pozvánka na Teologickú konferenciu 2012

Bratia farári a sestry farárky, pozývame vás na teologickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. – 14. septembra 2012 v hoteli Satel v Poprade.

 

Mgr. Štefan Kiss, misia@ecav.sk | 6.9.2012

viac

Diskusná relácia Doslova 4. 9.

RTVS – Slovenská televízia odvysiela v utorok 4. 9. 2012 o 22.00 hod. na Dvojke priamy prenos diskusie na tému odluka cirkví od štátu. Za ECAV na Slovensku sa na diskusii zúčastní generálny dozorca ECAV Pavel Delinga.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.9.2012

viac

Oznámenie o ofere na Fond vzdelávania

V zmysle uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. GP 15/1-2012 má byť ofera do Fondu vzdelávania 2. 9. 2012 vyhlásená v oznamoch na hlavných službách Božích.

 

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 2.9.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV do 15. 9.

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! Výsledkom rokovania ECAV a Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR je ministerstvom vytvorené miesto policajného duchovného Ústredia EPS v OS a OZ SR pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Senici.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 30.8.2012

viac

Výsledky voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku na zasadnutí 24. 8. 2012 vyhlásilo výsledok voľby dozorcu VD na funkčné obdobie 2012 – 2018: Za dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku bol zvolený brat Ing. Ján Brozman.

 

Dušan Cina, vedúci BÚ VD | 27.8.2012

viac

Oznam o konaní Synody ECAV 2012

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku v zmysle cirkevného zákona č. 15/94 § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvolalo tohtoročnú Synodu ECAV na Slovensku na dni 19. – 20. októbra 2012 (piatok, sobota).

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 23.8.2012

viac

K projektu "500 stromov reformácie"

Vážení bratia farári a milé sestry farárky, na základe Vašich častých a opakujúcich sa otázok k projektu „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“ uvádzame niekoľko informácií k projektu, o ktorom sme Vás už informovali v liste č. 2504/2011.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 21.8.2012

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2013

Prosíme, aby ste najneskôr do 20. 8. 2012 nahlásili do schematizmu ECAV pre Tranovský kalendár na rok 2013 tie zmeny údajov v CZ, ktoré zatiaľ nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Kontakt: Edita Škodová, media@ecav.sk, 0918 828 011, alebo poštou na adresu GBÚ.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.8.2012

viac

Zbierka CPP č. 1-2012

Oznamujeme vám, najnovšia Zbierka cirkevnoprávnych predpisov č. 1/2012 je uložená v rubrike Dokumenty a...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 9.8.2012

viac

Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku na základe uznesenia Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV sa budú konať v nedeľu 5. a 12. augusta 2012. Sčítacia komisia zasadne 24. augusta 2012. V ten istý deň zasadne aj dištriktuálne presbyterstvo, aby vyhlásilo výsledky volieb.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.8.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart