Zmeny do Tranovského kalendára 2013

Prosíme, aby ste najneskôr do 20. 8. 2012 nahlásili do schematizmu ECAV pre Tranovský kalendár na rok 2013 tie zmeny údajov v CZ, ktoré zatiaľ nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Kontakt: Edita Škodová, media@ecav.sk, 0918 828 011, alebo poštou na adresu GBÚ.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.8.2012

viac

Zbierka CPP č. 1-2012

Oznamujeme vám, najnovšia Zbierka cirkevnoprávnych predpisov č. 1/2012 je uložená v rubrike Dokumenty a...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP | 9.8.2012

viac

Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku na základe uznesenia Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV sa budú konať v nedeľu 5. a 12. augusta 2012. Sčítacia komisia zasadne 24. augusta 2012. V ten istý deň zasadne aj dištriktuálne presbyterstvo, aby vyhlásilo výsledky volieb.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 2.8.2012

viac

Zasielanie príspevkov do ITV elektronicky

Vaše príspevky (multimediálne súbory) môžete poslať priamo na náš ftp-server použitím služby ftp (File Transfer Protocol), ktorá je v súčasnosti zabudovaná v každom počítači (v operačnom systéme):

 

webmaster@ecav.sk | 28.7.2012

viac

Ordinácia novokňazov 2012

Priamy prenos z ordinácie novokňazov, ktorá sa bude konať v sobotu 28. júla 2012 v Ev. a. v. chráme Božom v Michalovciach, bol pre vysielanie Olympijských hier 2012 z Londýna presunutý. Záznam bude odvysielaný pravdepodobne v nedeľu 19. 8. o 14.00 hod. (Dvojka). Zmenu času vysielania včas oznámime.

 

-eš- | 23.7.2012

viac

Pozvanie pre pracovníkov s deťmi na 28. 7.

Srdečne pozývame ordinovaných i neordinovaných pracovníkov s deťmi, vedúcich detských besiedok a všetkých, ktorých zaujíma práca s deťmi v cirkvi, na Otvorenú konferenciu ELSA v sobotu 28. júla od 9.00 až do 18.00 hod. v MMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre misiu; Bjarne Gertz Olsen, predseda ELSA | 22.7.2012

viac

Vzdelávací kurz pre pracovníkov s mládežou Timotej

Projekt vznikol na základe dohodnutej spolupráce BÚ VD ECAV v Prešove a Biblickej školy v Martine. Ide o dvojročný diaľkový študijný program, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou v CZ ECAV na Slovensku. Prihlášku treba doručiť do 15. augusta 2012.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 9.7.2012

viac

Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč 2012

Biskupský úrad ZD ECAV Zvolen, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč vo štvrtok 5. júla 2012 od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV | 3.7.2012

viac

Pozvánka na kantorský kurz 2012

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave vás pozýva na kantorský kurz na tému Kantorská služba organistu, ktorý sa uskutoční v 8. - 11. júla 2012 v Bratislave. Prihlášky posielajte do 28. júna 2012.

 

Eva Kolesárová, predsedníčka VCHaH | 27.6.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Vladimírom Synakom

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 6. júna 2012 nás vo veku 83 rokov opustil náš drahý otec, starý otec, krstný otec a brat, evanjelický a. v. farár Vladimír Synak. Rozlúčka s drahým zosnulým bude v nedeľu 10. 6. 2012 o 15.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Modre.

 

Smútiaca rodina  | 7.6.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart