Kurz cirkevných hudobníkov 2018

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na kurz cirkevných hudobníkov 11. − 14. júla 2018 na EBF UK, Bartókova 8, Bratislava. Pozvanie; program; prihláška Prihlášky a ďalšie informácie: Mgr. Jozef Havrila ml.,...

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku  | 10.5.2018

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2018

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV 14. mája 2018 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Registrácia: od 9.00 hod. do 10.00 hod. Hlavná prednáška: „Štát a cirkev“ – prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Predstavovanú knihu „Slovenská evanjelická...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.5.2018

viac

Farárske skúšky 2018

Farárske skúšky sa budú konať 11. októbra 2018 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. 8. 2018. Vložené 4. 4. 2018 Prehľad študijnej literatúry a požiadaviek na farársku skúšku 2018 ...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 14.4.2018

viac

120. výročia založenia Tranoscia 15. 4.

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Vás pozýva na slávnosti 15. apríla 2018 pri príležitosti 120. výročia založenia spolku Tranoscius. Oslavy sa začnú službami Božími o 9.30 hod. v Ev. kostole v Liptovskom Mikuláši. Viac na plagáte.

 

Vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš | 11.4.2018

viac

Výberové konanie na miesto odborného ekonóma

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma. Ponuky posielajte do 30. 4. 2018. Nástup: čím skôr. Vložené 16. 3. 2018...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 10.4.2018

viac

Ofera na Fond vzdelávania 2018

GP ECAV na Slovensku na zasadnutí 8. 12. 2017 určilo na 1. nedeľu po Veľkej noci 8. 4. 2018 povinne vyhlásenú oferu na Fond vzdelávania. Odporúčame túto oferu do Vašej štedrej...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 3.4.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom – seniorom v. v. Mgr. Pavlom Slančom

Bratia a sestry, so smútkom, ale v nádeji vzkriesenia Vám oznamujeme, že 31. marca 2018 si Pán Boh vo veku nedožitých 95 rokov povolal brata farára – seniora Mgr. Pavla Slanča. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 4. apríla 2018 o 14.00 hod. v Evanjelickom chráme Božom v Čerenčanoch.

 

Miroslav Maťo, zborový farár, CZ ECAV Batizovce | 1.4.2018

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou ThMr. Annou Adamovičovou

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci a s nádejou na vzkriesenie Vám oznamujeme, že 28. marca 2018 vo veku nedožitých 85 rokov si Pán Boh povolal z tejto časnosti ThMr. Annu Adamovičovú, ev. a. v. farárku v. v. Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude na Bielu sobotu 31. marca o 14.00 hod. v Ev. chráme Božom v Modre.

 

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 28.3.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s ThMgr. Milanom Žarnovickým

Bratia a sestry, v nádeji vzkriesenia Vám oznamujeme, že 26. marca 2018 si Pán Boh vo veku 77 rokov povolal z tejto časnosti ThMgr. Milana Žarnovického, pravnuka J. M. Hurbana a J. Ľ. Holubyho. Posledná rozlúčka s ním bude v sobotu 31. marca o 14.00 hod. v Ev. chráme Božom v Pezinku.

 

Smútiaca rodina | 28.3.2018

viac

Kaplánska skúška 2018

Kaplánska skúška sa bude konať 12. 9. 2018 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. 8. 2017 zaslaním žiadosti v zmysle cirkevného nariadenia č. 5/91 o kaplánskej skúške. Vložené 21. 3. 2018 Študijná literatúra a požiadavky na kaplánske...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 27.3.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart