Pozvánka na kázňové prípravky ZD 15. 2.

Biskup ZD ECAV na Slovensku srdečne pozýva duchovných, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území ZD, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku 15. februára 2013 (piatok) vo Zvolene. POZVÁNKA Vložené...

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 7.2.2013

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV srdečne pozýva všetkých ordinovaných duchovných na 10. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV, ktorá sa uskutoční 15. februára 2013 v CZ Partizánska Ľupča. PROGRAM Vložené...

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 7.2.2013

viac

Materiály k pôstnemu obdobiu 2013

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstnemu obdobiu, ktoré sme Vám poslali aj do cirkevných zborov: 1. Témy k pôstnym stredtýždňovým SB; 2. Mládežnícke pásmo Ukrižovaný kráľ; 3. Báseň M. Adamčíkovej; 4. Pôstny modlitebný...

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 6.2.2013

viac

Zomrel brat farár Mgr. Pavel Radváni

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi 22. 1. 2013 usnul v Pánu ev. a. v. farár Mgr. Pavel Radváni, senior v. v., v nedožitom 90. roku života. Pohreb zosnulého bude v sobotu 26. 1. 2013 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Štiavnici. Slovom Božím poslúži biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Pozývame na pracovný aktív na tému EVANJELICKÁ MLÁDEŽ

Registrácia ukončená. Stretnutie predstaviteľov ECAV na Slovensku k diskusii na tému Evanjelickej mládeže sa uskutoční v sobotu 26. januára 2013 o 10.00 hod. v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Predsedníctvo ECAV s spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže pozýva vedúcich predstaviteľov ECAV na Slovensku – dištriktov a seniorátov, pracovníkov s mládežou a všetkých tých,...

 

Anna Balogová, biskupská kaplánka, kaplangb@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Štatistika ECAV na Slovensku na webe

Dovoľujeme si upozorniť bratov farárov a sestry farárky, že štatistiku ECAV môžu vypĺňať cez server ecav.maurit.sk/sign/in. Do administrácie sa prihlásite menom a heslom, ktoré vám vygeneruje a pošle administrátor servera. V prípade problémov kontaktujte administrátora na adrese hotline@maurit.sk....

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 18.1.2013

viac

Podporný cirkevný fond

Už 190 duchovných ECAV na Slovensku je zapojených do solidárneho fondu na podporu svojich kolegov, ktorí sa ocitli v zložitej finančnej situácií. Títo duchovní si nechávajú zo svojho platu pravidelne strhávať 1 %, z ktorého sa potom vytvára Podporný cirkevný fond.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady PCF | 15.1.2013

viac

Celocirkevné podujatia na rok 2013

Prehľad pripravovaných jednotlivých akcií, ktoré sa budú konať počas roku 2013. Priložená tabuľka má slúžiť na získanie prehľadu o organizovaní jednotlivých podujatí pre nižšie cirkevnorganizačné jednotky, aby mohli plánovať ďalšie podujatia a nedochádzalo súbežne k viacerým akciám....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 14.1.2013

viac

Pracovný aktív na tému DIAKONIA 19. 1.

V súvislosti s pripravovaným pracovným aktívom na tému Diakonia si dovoľujeme upozorniť všetkých vopred registrovaných účastníkov, že stretnutie sa z dôvodu prihlásenia 75 osôb uskutoční v nezmenenom termíne 19. januára 2013 so začiatkom o 10.00 hod., avšak v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave – Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

 

Anna Balogová, kaplangb@ecav.sk | 14.1.2013

viac

Medzinárodné tábory ELCA pre deti v USA

Evanjelická luteránska cirkev v Amerike (ELCA) organizuje kempy pre deti s vedúcimi z partnerských cirkví v zahraničí. Mladí ľudia tak môžu vykonávať službu v letných táboroch v USA. ELCA ponúka túto možnosť 2 záujemcom a 1 náhradníkovi z ECAV na Slovensku. Prihlášky: do 28. januára 2013.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, hederova@ecav.sk | 10.1.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart