Oznámenie o ofere do Podporného fondu Generálnej podporovne 2. 12.

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Prvá adventná nedeľa 2. 12. 2012 bola určená na povinnú oferu do Podporného fondu Generálnej podporovne.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 27.11.2012

viac

Pozvanie na pracovné aktívy

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.11.2012

viac

Pozvánka na pastorálnu konferenciu a kázňové prípravky VD ECAV 2012

Biskupský úrad VD ECAV vás pozýva na 9. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu 23. 11. 2012 v CZ ECAV Spišská Belá na tému Úskalia farárskej služby a pastorálna starostlivosť cirkvi o duchovných, ako aj na kázňové prípravky 21. - 22. 11. 2012 v Janoškovom dome. Viac

 

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku | 16.11.2012

viac

Pozvánka na kázňové prípravky ZD ECAV

Biskup ZD ECAV pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku 23. novembra (piatok) 2012 v Klenovci (Klenovčok 57). Prihláste sa do 19. 11.

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 16.11.2012

viac

Oznámenie o ofere pre teológov

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 18. 11. bola určená pre povinnú oferu pre...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Oznámenie Predsedníctva ECAV z 5. 11.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Hoffnung für Osteuropa má nové pravidlá

Ako sme už informovali v správe zo zasadnutia generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo 12. 10. 2012 v Prešove, prerozdeľovací výbor Hoffnung für Osteuropa rozhodol o zmene pravidiel a o nových zásadách pri poskytovaní pomoci, ktoré by sa mali začať uplatňovať už od 1. 1. 2013.

 

Dušan Vagaský, riaditel GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.11.2012

viac

Oznam o ofere na kostol vo Wittenbergu

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Na 31. október 2012, keď si v našich chrámoch na službách Božích pripomíname Pamiatku reformácie, pripadla odporúčaná ofera na opravu kostola vo Wittenbergu.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 29.10.2012

viac

Oznam o ofere na Svetový luteránsky zväz

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 28. 10. 2012 bola určená pre povinnú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 25.10.2012

viac

Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska

Úrad vlády SR pozýva všetkých záujemcov do hotela Bôrik v Bratislave na konferenciu 6. novembra 2012, ktorej cieľom je predstavenie nových programov v programovom období 2009 - 2014.

 

Úrad vlády SR | 23.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart