Zomrel brat farár Mgr. Milan Devečka

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla 2013 usnul v Pánu brat emeritný senior a farár Mgr. Milan Devečka vo veku 80 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v Ev. a. v. kostole v Žiline v sobotu 6. 4. 2013 o 14.00 hod. a pochovaný bude na cintoríne v Čadci u Krkošky.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, CZ Žilina | 1.4.2013

viac

Pozvanie na vzdelávanie podnikateľov a budúcich zakladateľov podnikania

Organizácia Initiative e. V. bude aj v roku 2013 uskutočňovať program vzdelávania pre podnikateľov a budúcich zakladateľov spoločností/firiem v strednej a vo východnej Európe.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.3.2013

viac

ZBORNÍK CPP V PLATNOM ZNENÍ

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení, aktualizovaný k 5. 3. 2013, je určený ako pomôcka na praktické použitie v každodennej práci. Nenahrádza právne záväzné znenie CPP, ktoré sú priebežne publikované v Zbierke CPP. Prípadné chyby v zborníku oznámte zodpovednému redaktorovi (Ján Bunčák, trencin@ecav.sk)....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 8.3.2013

viac

Oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie na Branči

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku po dohode s Českobratskou cirkvou evanjelickou v ČR a Sliezskou evanjelickou cirkvou a. v. v ČR schválilo usporiadanie spoločných osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie 4. a 5. júla 2013 na hrade Branč.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 27.2.2013

viac

Zloženie orgánov ECAV na Slovensku

Na základe pokynu Predsedníctva ECAV na Slovensku uverejňujeme aktuálny prehľad zloženia jednotlivých orgánov, výborov a komisií ECAV. Tento zoznam budeme pravidelne aktualizovať. Nájdete ho na záložke ADRESÁR v novovytvorenej podzáložke Orgány...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.2.2013

viac

Seminár vo Wittenbergu v júli 2013

Pozývame vás na diskusiu o Lutherových sociálnych reformách s partnerskou cirkvou ELCA – Metropolitan Washington, D. C., Synod v Lutherovom meste Wittenberg v dňoch 22. − 27. júla 2013.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 27.2.2013

viac

Misijné podujatia seniorátov ZD ECAV 2013

Podujatia pre deti a mládež Podujatia pre dospelých a seniorskú generáciu Vložené 8. 2....

 

Martina Krivdová, vmv@zdecav.sk  | 26.2.2013

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia 29. 4.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Tranoscius na zasadnutí 12. 2. 2013 stanovilo termín konania Valného zhromaždenia. Kvôli iným akciám ECAV posunulo pôvodne oznámený termín, ako bol zverejnený aj na www.ecav.sk a rozposlaný v Pláne celocirkevných aktivít hromadnou poštou do všetkých CZ, na 29. apríla 2013 (pondelok).

 

Dušan Vagaský, predseda Predstavenstva Tranoscia, a. s., riaditel@ecav.sk | 26.2.2013

viac

Zomrel brat farár doc. ThDr. Ján Grešo

Bratia a sestry, dnes, 17. 2. 2013, popoludní si Pán života a smrti povolal svojho verného služobníka brata farára doc. Jána Greša. V nádeji vzkriesenia a večného života v Pánovi Ježišovi sa s ním rozlúčime v sobotu 23. 2. 2013 o 11.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave. Parte

 

Boris Mišina, senior BAS | 17.2.2013

viac

Dve percentá z dane za rok 2012

Milí bratia, milé sestry, na Vašu žiadosť uverejňujeme Zoznam odporúčaných nadácií a občianskych združení uchádzajúcich sa o 2 % dane z príjmov za rok 2012, o ktorých ste nám poslali potrebné údaje. Bližšie informácie o poukazovaní 2 % z dane nájdete na www.rozhodni.sk. Žiadosti o doplnenie zoznamu pošlite na media@ecav.sk....

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart