Pozvánka na pastorálnu konferenciu a kázňové prípravky VD ECAV 2012

Biskupský úrad VD ECAV vás pozýva na 9. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu 23. 11. 2012 v CZ ECAV Spišská Belá na tému Úskalia farárskej služby a pastorálna starostlivosť cirkvi o duchovných, ako aj na kázňové prípravky 21. - 22. 11. 2012 v Janoškovom dome. Viac

 

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku | 16.11.2012

viac

Pozvánka na kázňové prípravky ZD ECAV

Biskup ZD ECAV pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku 23. novembra (piatok) 2012 v Klenovci (Klenovčok 57). Prihláste sa do 19. 11.

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 16.11.2012

viac

Oznámenie o ofere pre teológov

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 18. 11. bola určená pre povinnú oferu pre...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Oznámenie Predsedníctva ECAV z 5. 11.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, jej účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, plánuje v budúcom roku zorganizovať sériu niekoľkých pracovných aktívov postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 14.11.2012

viac

Hoffnung für Osteuropa má nové pravidlá

Ako sme už informovali v správe zo zasadnutia generálneho presbyterstva, ktoré sa konalo 12. 10. 2012 v Prešove, prerozdeľovací výbor Hoffnung für Osteuropa rozhodol o zmene pravidiel a o nových zásadách pri poskytovaní pomoci, ktoré by sa mali začať uplatňovať už od 1. 1. 2013.

 

Dušan Vagaský, riaditel GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 6.11.2012

viac

Oznam o ofere na kostol vo Wittenbergu

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Na 31. október 2012, keď si v našich chrámoch na službách Božích pripomíname Pamiatku reformácie, pripadla odporúčaná ofera na opravu kostola vo Wittenbergu.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 29.10.2012

viac

Oznam o ofere na Svetový luteránsky zväz

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 28. 10. 2012 bola určená pre povinnú oferu na Svetový luteránsky zväz.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom@ecav.sk | 25.10.2012

viac

Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska

Úrad vlády SR pozýva všetkých záujemcov do hotela Bôrik v Bratislave na konferenciu 6. novembra 2012, ktorej cieľom je predstavenie nových programov v programovom období 2009 - 2014.

 

Úrad vlády SR | 23.10.2012

viac

Zasadá Synoda ECAV na Slovensku 2012

Od piatka 19. 10. 2012 bude v Liptovskom Mikuláši zasadať Synoda ECAV na Slovensku. Synodu zvolalo Predsedníctvo Synody ECAV v zmysle cirkevného zákona č. 15/94 § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV. Rokovanie bude zakončené v sobotu 20. 10. o 16.00 hod. záverečnou pobožnosťou.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.10.2012

viac

Pozvánka na uvedenie nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na slávnostné uvedenie doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutoční 13. októbra 2012 o 10.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Opinej.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 8.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart