Seminár vo Wittenbergu v júli 2013

Pozývame vás na diskusiu o Lutherových sociálnych reformách s partnerskou cirkvou ELCA – Metropolitan Washington, D. C., Synod v Lutherovom meste Wittenberg v dňoch 22. − 27. júla 2013.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 27.2.2013

viac

Misijné podujatia seniorátov ZD ECAV 2013

Podujatia pre deti a mládež Podujatia pre dospelých a seniorskú generáciu Vložené 8. 2....

 

Martina Krivdová, vmv@zdecav.sk  | 26.2.2013

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia 29. 4.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Tranoscius na zasadnutí 12. 2. 2013 stanovilo termín konania Valného zhromaždenia. Kvôli iným akciám ECAV posunulo pôvodne oznámený termín, ako bol zverejnený aj na www.ecav.sk a rozposlaný v Pláne celocirkevných aktivít hromadnou poštou do všetkých CZ, na 29. apríla 2013 (pondelok).

 

Dušan Vagaský, predseda Predstavenstva Tranoscia, a. s., riaditel@ecav.sk | 26.2.2013

viac

Zomrel brat farár doc. ThDr. Ján Grešo

Bratia a sestry, dnes, 17. 2. 2013, popoludní si Pán života a smrti povolal svojho verného služobníka brata farára doc. Jána Greša. V nádeji vzkriesenia a večného života v Pánovi Ježišovi sa s ním rozlúčime v sobotu 23. 2. 2013 o 11.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ul. v Bratislave. Parte

 

Boris Mišina, senior BAS | 17.2.2013

viac

Dve percentá z dane za rok 2012

Milí bratia, milé sestry, na Vašu žiadosť uverejňujeme Zoznam odporúčaných nadácií a občianskych združení uchádzajúcich sa o 2 % dane z príjmov za rok 2012, o ktorých ste nám poslali potrebné údaje. Bližšie informácie o poukazovaní 2 % z dane nájdete na www.rozhodni.sk. Žiadosti o doplnenie zoznamu pošlite na media@ecav.sk....

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2013

viac

Pozvánka na kázňové prípravky ZD 15. 2.

Biskup ZD ECAV na Slovensku srdečne pozýva duchovných, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území ZD, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky ZD ECAV na Slovensku 15. februára 2013 (piatok) vo Zvolene. POZVÁNKA Vložené...

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku | 7.2.2013

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV srdečne pozýva všetkých ordinovaných duchovných na 10. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV, ktorá sa uskutoční 15. februára 2013 v CZ Partizánska Ľupča. PROGRAM Vložené...

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 7.2.2013

viac

Materiály k pôstnemu obdobiu 2013

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstnemu obdobiu, ktoré sme Vám poslali aj do cirkevných zborov: 1. Témy k pôstnym stredtýždňovým SB; 2. Mládežnícke pásmo Ukrižovaný kráľ; 3. Báseň M. Adamčíkovej; 4. Pôstny modlitebný...

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 6.2.2013

viac

Zomrel brat farár Mgr. Pavel Radváni

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi 22. 1. 2013 usnul v Pánu ev. a. v. farár Mgr. Pavel Radváni, senior v. v., v nedožitom 90. roku života. Pohreb zosnulého bude v sobotu 26. 1. 2013 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Štiavnici. Slovom Božím poslúži biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Pozývame na pracovný aktív na tému EVANJELICKÁ MLÁDEŽ

Registrácia ukončená. Stretnutie predstaviteľov ECAV na Slovensku k diskusii na tému Evanjelickej mládeže sa uskutoční v sobotu 26. januára 2013 o 10.00 hod. v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Predsedníctvo ECAV s spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže pozýva vedúcich predstaviteľov ECAV na Slovensku – dištriktov a seniorátov, pracovníkov s mládežou a všetkých tých,...

 

Anna Balogová, biskupská kaplánka, kaplangb@ecav.sk | 25.1.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart