Oznámenie o ofere na diakoniu 19. 5.

Bratia a sestry, nedeľa 19. mája 2013 bola Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku určená na dobrovoľnú oferu na evanjelickú diakoniu.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 15.5.2013

viac

500 stromov reformácie sadíme aj v r. 2013

Vážení bratia farári a milé sestry farárky, na pripomenutie uvádzame niekoľko informácií o projekte „500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku“, ktorý je venovaný pripomienke blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 30.4.2013

viac

Oznámenie o ofere na rómsku misiu 5. 5.

Bratia a sestry, prvá nedeľa v máji dňa 5. 5. 2013 bola uznesením Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. 86-9/2012 určená na dobrovoľnú oferu na rómsku misiu. Túto oferu dávame do Vašej štedrej pozornosti.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 30.4.2013

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia 29. 4.

Predstavenstvo Tranoscia, a. s., pozýva akcionárov na riadne valného zhromaždenie v pondelok 29. apríla 2013 o 9.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Lipt. Mikuláši. 28. apríla o 18.00 hod. sa v Ev. kostole v Lipt. Mikuláši-Vrbici budú konať slávnostné služby Božie k 115. výročiu založenia Tranoscia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.4.2013

viac

Valné zhromaždenie Spolku M. Luthera

Spolok Martina Luthera na Slovensku a CZ ECAV Trenčín vás pozývajú na valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. 4. 2013 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Trenčíne.

 

Mgr. Ondrej Peťkovský za Výbor SML  | 24.4.2013

viac

Pozývame na aktív na tému ŠKOLSTVO

Stretnutie predstaviteľov ECAV na Slovensku k diskusii na tému ŠKOLSTVO sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2013 o 10.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Štúrova ul., v Liptovskom Mikuláši. Pozvánka s programom Prihlasovanie Aktualizovaný prehľad prihlásených

 

Mgr. Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk | 23.4.2013

viac

Nová možnosť ubytovania pre CZ - Párnica

Cirkevný zbor ECAV Párnica ponúka ubytovanie v novopostavenom zborovom dome - zborovom pastoračnom centre. Kapacita ubytovacích priestorov je 32 lôžok. Ďalšie možnosti ubytovania pre CZ nájdete v rubrike ADRESÁR - Rôzne.

 

Marián Grega, farár-konsenior, parnica@ecav.sk | 16.4.2013

viac

Zborník Cyril a Metod − odkaz pre dnešok

Nedávno vyšiel zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Poprade v septembri 2012 na tému Cyril a Metod − odkaz pre dnešok.

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 15.4.2013

viac

Oznámenie o novelizácii Štatútu Generálnej podporovne ECAV na Slovensku

Všetkým cirkevným zborom oznamujeme, že Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na rokovaní v Prešove 5. 4. 2013 schválilo novelizáciu Štatútu Generálnej podporovne ECAV na Slovensku.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom(at)ecav.sk | 11.4.2013

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2013

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku 22. apríla 2013 o 9.30 hod. v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Pozvánka Prihlasovanie

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre výchovu a vzdelávanie, skoly@)ecav.sk | 10.4.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart