< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>

Rozhodnutie o podpore projektov ECAV zo zdrojov zahraničnej pomoci

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré zasadalo 3. februára 2012 vo Zvolene, schválilo podporu zo zahraničnej pomoci Hoffnung für Osteuropa na rok 2012:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU riaditel@ecav.sk | 6.2.2012

viac

Štúdium v USA v šk. roku 2012 - 2013

Pre žiakov stredných škôl z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV, ponúkajú štúdium s čiastočným štipendiom na Saint Paul Lutheran High School, Concordia, Missouri, USA.

 

Daniela Veselá,skoly@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Seminár k službám Božím v médiách

V stredu 8. februára 2012 o 10.45 hod. sa na GBÚ v Bratislave sa bude konať seminár pre duchovných z tých cirkevných zborov, odkiaľ sa v roku 2012 budú vysielať rozhlasové a televízne služby Božie.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.2.2012

viac

Zomrel brat farár ThDr. Miroslav Kýška

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi vo štvrtok ráno 2. 2. 2012 tíško usnul v Pánu brat farár ThDr. Miroslav Kýška. Pohreb zosnulého bude v utorok 7. februára o 11.00 hod. vo Veľkom ev. kostole na Panenskej ul. v Bratislave.

 

Boris Mišina, senior BAS | 3.2.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica zriadila ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky personálnym rozkazom č. 5/2011 jedno nové funkčné miesto – väzenský pastor referátu duchovných služieb - kpt. PT 6.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 23.1.2012

viac

Program vzdelávania podnikateľov zo strednej a východnej Európy

Organizácia Initiative e. V. v Nemecku uskutoční v dňoch 23. 9. - 14. 10. 2012 program vzdelávania pre podnikateľov, resp. vedúcich pracovníkov a budúcich zakladateľov podnikania zo strednej a z východnej Európy. Prihlášku je potrebné poslať do 15. 3. 2012 na adresu Initiative e. V.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 23.1.2012

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Emíliou Kiššovou

V piatok večer 13. 1. 2012 vo veku 79 rokov túto časnosť opustila sestra farárka Mgr. Emília Kiššová. Pohrebná rozlúčka s ňou sa bude konať v Ev. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke v sobotu 28. 1. 2012 o 10.30 hod. Smútočnou kázňou poslúži generálny biskup Miloš Klátik. Prosíme milostivého Pána Boha o útechu pozostalej rodine.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 17.1.2012

viac

Celocirkevné ofery na rok 2012

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 2. 12. 2011, prijalo nasledujúce uznesenie o povinne vyhlásených a odporúčaných oferách v roku 2012 -

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 3.1.2012

viac

Služby Božie z 11. 12. presunuté na 6. 1.

Evanjelické služby Božie z Piešťan, ktoré mali odznieť v SRo na 3. adventnú nedeľu, boli z technických dôvodov presunuté na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2012. SRo nám poskytol vysielací čas až 90 minút.

 

-eš- | 8.12.2011

viac

Pán Boh si povolal sestru farárku Mgr. Andreu Trencsényiovú

Bratia a sestry, vo viere v tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život v našom Pánovi Ježišovi Kristovi Vám oznamujeme, že včera v noci Pán večnosti odvolal z časného života sestru farárku Mgr. Andreu Trencsényiovú, ktorá pôsobila v Dlhej Vsi, Gemerský seniorát. Pohreb sestry farárky bude v sobotu 26. 11. 2011 o 11.00 hod v Evanjelickom kostole v Rožňave. Prosíme dobrotivého Pána Boha o starostlivosť o najbližších príbuzných zosnulej sestry farárky.

 

Jerguš Olejár, senior GES | 25.11.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart