Pozývame vás na Branč a do Brezovej pod Bradlom

Tohtoročné slávnosti na Branči 5. 7. 2013 budú venované predovšetkým 1150. výročiu príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na naše územie. Slávnostné služby Božie sa začnú o 10.00 na hrade Branč. Popoludňajší program sa bude konať od 15.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 3.7.2013

viac

Pozvánka do Brezovej pod Bradlom 5. júla

Pozývame vás do Ev. a. v. kostola v Brezovej pod Bradlom 5. júla 2013 o 15.30 hod. na slávnostný program duchovného slova a hudby pod názvom „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo“ pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.7.2013

viac

Doplňujúce voľby do výborov a komisií

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2013 rozhodlo, že na najbližšom riadnom zasadnutí, ktoré je naplánované na 4. októbra 2013, bude do programu zaradený bod Doplňovacie voľby členov synodálnych a ostatných výborov a komisií.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.7.2013

viac

Oznam o konaní Synody ECAV 2013

Tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku sa bude konať v dňoch 28. – 29. júna 2013 (piatok, sobota) v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Myjave, Ul. SNP 413/8.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk  | 23.6.2013

viac

Návrhový lístok uznesenia na Synodu 2013

Vážení synodáli, oznamujeme Vám, že pre urýchlenie procesu spracovania návrhov uznesení synody, môžete svoje návrhy predkladať návrhovej komisii prostredníctvom Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku na návrhovom lístku uznesenia na Synodu 2013. Návrhový lístok...

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka GBÚ, ekonom(at)ecav.sk | 15.6.2013

viac

Čestné vyhlásenie kandidáta na funkciu vo voľbách na Synode 2013

Kandidátom na funkciu vo voľbách cirkevných predstaviteľov a funkcionárov ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia na Synode 2013, oznamujeme, že pre ich zaradenie do volieb je potrebný osobne podpísaný súhlas s kandidatúrou v čestnom vyhlásení. Formulár čestného vyhlásenia....

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 15.6.2013

viac

Pripomienky k FONDU PRE UMENIE

Predsedníctvo ECAV na Slovensku posúdilo návrh koncepcie Fondu pre umenie, ktorý Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dalo na verejnú konzultáciu a poslalo na MK SR svoje pripomienky.

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom@ecav.sk | 9.6.2013

viac

Pozvánka na 8. medzinárodný seminár v rámci Lutherovej dekády

LWF – Centrum vo Wittenbergu poslalo pozvánku na 8. seminár v rámci Lutherovej dekády, ktorý sa uskutoční 2.– 16. novembra 2013 vo Wittenbergu. Téma: Lutherovo chápanie cirkvi

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 9.6.2013

viac

Pozvánka na kurz dirigovania

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva na kurz dirigovania v dňoch 8. − 10. júla 2013 v Bratislave. Prihlášky: do 24. júna. Vložené 15. 5....

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCH a H | 9.6.2013

viac

Pozvanie na pracovný aktív na tému VNÚTORNÉ VZŤAHY V ECAV 8. 6.

Ako sme oznámili na našom webe 19. 11. 2012, Predsedníctvo ECAV na Slovensku v snahe vytvoriť priestor v cirkvi na diskusiu a otvorenú výmenu názorov, ktorá by viedla k lepšej bratsko-sesterskej spolupráci medzi jej členmi, predstaviteľmi jednotlivých cirkevnoorganizačných jednotiek, účelových zariadení, škôl a ďalších evanjelických spoločenstiev, organizuje pracovné aktívy postupne na rozličné témy nášho spoločného záujmu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 1.6.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart