Materiály k pôstnemu obdobiu 2013

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstnemu obdobiu, ktoré sme Vám poslali aj do cirkevných zborov: 1. Témy k pôstnym stredtýždňovým SB; 2. Mládežnícke pásmo Ukrižovaný kráľ; 3. Báseň M. Adamčíkovej; 4. Pôstny modlitebný...

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 6.2.2013

viac

Zomrel brat farár Mgr. Pavel Radváni

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi 22. 1. 2013 usnul v Pánu ev. a. v. farár Mgr. Pavel Radváni, senior v. v., v nedožitom 90. roku života. Pohreb zosnulého bude v sobotu 26. 1. 2013 o 13.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Banskej Štiavnici. Slovom Božím poslúži biskup ZD Milan Krivda.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Pozývame na pracovný aktív na tému EVANJELICKÁ MLÁDEŽ

Registrácia ukončená. Stretnutie predstaviteľov ECAV na Slovensku k diskusii na tému Evanjelickej mládeže sa uskutoční v sobotu 26. januára 2013 o 10.00 hod. v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Predsedníctvo ECAV s spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže pozýva vedúcich predstaviteľov ECAV na Slovensku – dištriktov a seniorátov, pracovníkov s mládežou a všetkých tých,...

 

Anna Balogová, biskupská kaplánka, kaplangb@ecav.sk | 25.1.2013

viac

Štatistika ECAV na Slovensku na webe

Dovoľujeme si upozorniť bratov farárov a sestry farárky, že štatistiku ECAV môžu vypĺňať cez server ecav.maurit.sk/sign/in. Do administrácie sa prihlásite menom a heslom, ktoré vám vygeneruje a pošle administrátor servera. V prípade problémov kontaktujte administrátora na adrese hotline@maurit.sk....

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 18.1.2013

viac

Podporný cirkevný fond

Už 190 duchovných ECAV na Slovensku je zapojených do solidárneho fondu na podporu svojich kolegov, ktorí sa ocitli v zložitej finančnej situácií. Títo duchovní si nechávajú zo svojho platu pravidelne strhávať 1 %, z ktorého sa potom vytvára Podporný cirkevný fond.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady PCF | 15.1.2013

viac

Celocirkevné podujatia na rok 2013

Prehľad pripravovaných jednotlivých akcií, ktoré sa budú konať počas roku 2013. Priložená tabuľka má slúžiť na získanie prehľadu o organizovaní jednotlivých podujatí pre nižšie cirkevnorganizačné jednotky, aby mohli plánovať ďalšie podujatia a nedochádzalo súbežne k viacerým akciám....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 14.1.2013

viac

Pracovný aktív na tému DIAKONIA 19. 1.

V súvislosti s pripravovaným pracovným aktívom na tému Diakonia si dovoľujeme upozorniť všetkých vopred registrovaných účastníkov, že stretnutie sa z dôvodu prihlásenia 75 osôb uskutoční v nezmenenom termíne 19. januára 2013 so začiatkom o 10.00 hod., avšak v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave – Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

 

Anna Balogová, kaplangb@ecav.sk | 14.1.2013

viac

Medzinárodné tábory ELCA pre deti v USA

Evanjelická luteránska cirkev v Amerike (ELCA) organizuje kempy pre deti s vedúcimi z partnerských cirkví v zahraničí. Mladí ľudia tak môžu vykonávať službu v letných táboroch v USA. ELCA ponúka túto možnosť 2 záujemcom a 1 náhradníkovi z ECAV na Slovensku. Prihlášky: do 28. januára 2013.

 

Oľga Hederová, tajomníčka pre zahraničie, hederova@ecav.sk | 10.1.2013

viac

Celocirkevné ofery na rok 2013

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na r. 2013. ...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 27.12.2012

viac

Zomrel brat farár Mgr. Peter Hrnčiar

V nádeji vzkriesenia a večného života v Kristovi Ježišovi v piatok 14. decembra 2012 o 16.00 hod. tíško usnul v Pánu brat farár Mgr. Peter Hrnčiar. Pohreb zosnulého brata bude v utorok 18. decembra o 14.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Smrečanoch.

 

Ján Mojzsis, zborový farár, Smrečany | 14.12.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart