< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>

Pozvanie pre pracovníkov s deťmi na 28. 7.

Srdečne pozývame ordinovaných i neordinovaných pracovníkov s deťmi, vedúcich detských besiedok a všetkých, ktorých zaujíma práca s deťmi v cirkvi, na Otvorenú konferenciu ELSA v sobotu 28. júla od 9.00 až do 18.00 hod. v MMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre misiu; Bjarne Gertz Olsen, predseda ELSA | 22.7.2012

viac

Vzdelávací kurz pre pracovníkov s mládežou Timotej

Projekt vznikol na základe dohodnutej spolupráce BÚ VD ECAV v Prešove a Biblickej školy v Martine. Ide o dvojročný diaľkový študijný program, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou v CZ ECAV na Slovensku. Prihlášku treba doručiť do 15. augusta 2012.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 9.7.2012

viac

Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč 2012

Biskupský úrad ZD ECAV Zvolen, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD na hrade Branč vo štvrtok 5. júla 2012 od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV | 3.7.2012

viac

Pozvánka na kantorský kurz 2012

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave vás pozýva na kantorský kurz na tému Kantorská služba organistu, ktorý sa uskutoční v 8. - 11. júla 2012 v Bratislave. Prihlášky posielajte do 28. júna 2012.

 

Eva Kolesárová, predsedníčka VCHaH | 27.6.2012

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom Vladimírom Synakom

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 6. júna 2012 nás vo veku 83 rokov opustil náš drahý otec, starý otec, krstný otec a brat, evanjelický a. v. farár Vladimír Synak. Rozlúčka s drahým zosnulým bude v nedeľu 10. 6. 2012 o 15.30 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Modre.

 

Smútiaca rodina  | 7.6.2012

viac

Zborník z Teologickej konferencia 2011

Bratia a sestry, práve vyšiel zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Piešťanoch v októbri 2011 na témy MISIA a CHARIZMATICKÉ HNUTIA.

 

Edita Škodová; media@ecav.sk | 6.6.2012

viac

Ponuka pre duchovných ECAV do 8. 6.

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými umiestnenými v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica zriadila ministerka spravodlivosti SR personálnym rozkazom č. 5/2011 funkčné miesto väzenský pastor referátu duchovných služieb - kpt. PT 6.

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 4.6.2012

viac

NOC KOSTOLOV 2012

V piatok 1. júna 2012 sa aj na Slovensku uskutoční Noc kostolov 2012. Začne sa o 17.50 hod. zvonením zvonov na kresťanských kostoloch. Celé misijné podujatie potrvá od 18.00 do 24.00 hod.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 24.5.2012

viac

Pozvánka na spomienkovú slávnosť pri 93. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

V Košariskách vo štvrtok 3. mája 2012 od 17.00 hod. sa bude konať pietna spomienka pri 93. výročí tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika.

 

Zuzana Durcová, zborová farárka, CZ Košariská-Priepastné | 3.5.2012

viac

Kniha k rodinným pobožnostiam

Výbor misie ECAV na Slovensku vydal zbierku rodinných pobožností s názvom Chlieb na cestu. Vznikla ako odpoveď na dlhodobú potrebu obnovy rodinných pobožností, ktorá evanjelickým rodinám bola identicky vlastná.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV | 22.4.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart