Pozvánka na EBF UK 29. 1.

Pozývame vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 29. januára 2014 o 10.00 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8, kde prednesie habilitačnú prednášku PhDr. Miloš Klátik, PhD. (Katedra systematickej teológie).

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan EBF UK, predseda VR EBF UK | 7.1.2014

viac

Celocirkevné ofery na rok 2014

Oznámenie o celocirkevných oferách schválených Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku na rok 2014....

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 16.12.2013

viac

Chlieb na cestu II

Po vydaní prvej zbierky rodinných pobožností, ktorá si v evanjelických rodinách našla svoje miesto, sa VMV ECAV rozhodol pre vydanie ďalšej zbierky. Z kázňových príspevkov kňazov ECAV na Slovensku ju zostavili Peter Mihoč a Štefan Kiss.

 

Vnútromisijný výbor ECAV na Slovensku | 13.12.2013

viac

ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ v cirkevnom roku 2013 – 2014

Milí bratia a milé sestry, od 1. adventnej nedele vám na www.ecav.sk v rubrike ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ budeme ponúkať duchovné úvahy našich bratov farárov a sestier farárok nad Božím slovom. Budeme ich uverejňovať postupne ku každej nedeli cirkevného roka a k nej patriacim dňom týždňa. Veríme, že sa tieto zamyslenia stanú Vaším duchovným sprievodcom počas celého cirkevného roka 2013 – 2014.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 13.12.2013

viac

Internetová televízia ECAV po novom

S príchodom nového cirkevného roka prinášame divákom ITV ECAV na Slovensku našu internetovú televíziu s novým vizuálom a novou funkcionalitou. Pri jej pozeraní vám želáme veľa pohody a radosti!

 

Váš tím ITV ECAV na Slovensku | 6.12.2013

viac

Ofera do Podporného fondu Generálnej podporovne 2013

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 7. 12. 2012 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2013. Prvá adventná nedeľa 1. 12. 2013 bola určená na povinnú oferu do Podporného fondu Generálnej...

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 26.11.2013

viac

Dobrovoľná zbierka na Filipíny

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasujú dobrovoľnú zbierku na pomoc občanom Filipín, postihnutých ničivou prírodnou katastrofou. V duchu kresťanskej lásky a solidarity sa obraciame na jednotlivcov a cirkevné zbory ECAV s prosbou o podporu.

 

Predsedníctvo ECAV a ED ECAV na Slovensku | 25.11.2013

viac

Misijné materiály k adventu 2013

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť materiály, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte: Adventný modlitebný týždeň Témy k adventným stredtýždňovým večierňam Domáce služby Božie na Štedrý večer vianočné básne

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 23.11.2013

viac

Ponuka SLZ stráviť dva týždne v Nepále

Svetový luteránsky zväz ponúka možnosť zúčastniť sa na podujatí pod názvom LWF Backstage Pass, ktoré organizuje po prvýkrát v dňoch 8. až 21. marca 2014.

 

Matúš Kopča, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 18.11.2013

viac

Pozvánka na DPK a kázňové prípravky VD

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV srdečne pozýva všetkých ordinovaných duchovných na 11. dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV a kázňové prípravky 20. – 22. 11. 2013 v Janoškovom dome v Lipt. Hrádku a Kúpeľoch Nový Smokovec. Uzávierka prihlášok: 15. 11. 2013.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 14.11.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart