Rekreačné strediská a zborové domy s možnosťou ubytovania 2014

Na váš podnet upozorňujeme na informácie o možnostiach ubytovania v cirkevných zboroch a účelových zariadeniach ECAV, ktoré nájdete na našej webovej stránke.

 

media(at)ecav.sk | 23.2.2014

viac

Zomrel brat Martin Mikuš

S hlbokým zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti brata Martina Mikuša. Pohrebná rozlúčka s ním bude v Ev. a. v. kostole v Trenčíne v pondelok 24. februára 2014 o 13.00 hod. a pochovaný bude na Ev. cintoríne na Hornom Šianci.

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku  | 21.2.2014

viac

Zomrel brat farár Mgr. Daniel Baláž

V hlbokom zármutku, ale v istote viery vo vzkrieseného nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista oznamujeme, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti brata Mgr. Daniela Baláža, zborového farára v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Kríž - Lazisko. V nádeji vzkriesenia a večného života sa s ním rozlúčime v utorok 18. februára 2014 o 13.00 hod. v Evanjelickom artikulárnom chráme Božom vo Svätom Kríži - Lazisku.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 15.2.2014

viac

Súbeh na zborového farára

Presbyterstvo CZ ECAV Pozdišovce vypisuje SÚBEH na obsadenie miesta ZBOROVÉHO FARÁRA. Prihlášky posielajte do 17. 3. 2014.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, szs@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Dve percentá z dane za rok 2013

Bratia a sestry, aj v tomto roku môžete využiť možnosť sami rozhodnúť o použití 1,5 – 2 – 3 % z daní, ktoré ste už odviedli štátu formou zrážok zo mzdy alebo z platu v roku 2013. Prinášame zoznam neziskových občianskych združení a nadácií pri našich COJ. Ak chcete doplniť do uvedeného zoznamu OZ alebo nadáciu pri Vašej COJ, napíšte nám na adresu media@ecav.sk tieto údaje:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 14.2.2014

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV 28. 2.

Biskup ZD ECAV na Slovensku srdečne pozýva duchovných ECAV na Slovensku, ktorí slúžia v cirkevných zboroch a cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovných na dôchodku na kázňové prípravky v piatok 28. februára 2014 na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene. Prihláste sa do 15. 2. 2014. Pozvánka Vložené 1....

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku, biskup(at)zdecav.sk | 12.2.2014

viac

Duchovná služba v EPS OS a OZ SR

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári! V súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia duchovnej služby v Ekumenickej pastoračnej službe v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR na pozície vojenský, policajný a hasičský duchovný, sa Zbor biskupov ECAV na Slovensku uzniesol, že v prípade záujmu sa bratia farári a sestry farárky môžu uchádzať o spomenuté pozície.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 7.2.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Jánom Sotákom

Bratia a sestry v Kristovi, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si povolal k sebe svojho verného služobníka, brata farára v. v. Mgr. Jána Sotáka. Pohrebná rozlúčka s ním bude v utorok 28. 1. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Hrochoti.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 27.1.2014

viac

Uznesenie GP zo 6. 12. 2013

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 6. 12. 2013 prijalo nasledujúce uznesenie:

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 23.1.2014

viac

Povinnosti cirkevných zborov - prevádzkovateľov informačných systémov s osobnými údajmi

Dňom 1. 7. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa vzťahuje i na cirkevné zbory ECAV na Slovensku. Povinnosti CZ Vložené 18. 12....

 

Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk | 8.1.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart