Ofera na IV. ECD v nedeľu 6. 4. 2014

Bratia a sestry, na základe uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku bola 5. pôstna nedeľa 6. apríla 2014 určená na dobrovoľnú oferu na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi....

 

Generálny biskupský úrad | 31.3.2014

viac

Pozvánka na habilitačnú prednášku 11. 4.

Pozývame vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 11. apríla 2014 o 8.30 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8, kde prednesie habilitačnú prednášku PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. (Inštitút kontextuálnej teológie EBF UK).

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan EBF UK, predseda VR EBF UK | 25.3.2014

viac

Oznámenie o prijímacom konaní na EBF UK

Dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave oznamuje, že sa uskutoční prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium na EBF UK v akademickom roku 2014/2015. Prihlášky treba doručiť do 31. marca 2014.

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK | 19.3.2014

viac

Možnosť ubytovania v Párnici

CZ ECAV Párnica oznamuje, že je ešte možnosť ubytovania v termíne 1. - 6. marec 2014 v zborovom zariadení s kapacitou 32 lôžok. Posledné voľné termíny počas letných prázdnin: 28. jún - 6. júl; 17. - 20. júl; 23. - 27. august 2014.

 

Marián Grega, zborový farár, CZ ECAV Párnica | 26.2.2014

viac

Materiály k pôstu a Veľkej noci 2014

Bratia farári a sestry farárky, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstnemu obdobiu a Veľkej noci, ktoré sme Vám poslali v hromadnej pošte: 1. Témy k stredtýždňovým pôstnym večerným službám Božím 2. Pôstny modlitebný týždeň 3. Veľkonočná scénka - Vzácny hosť 4.

 

Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk | 23.2.2014

viac

Svetový deň modlitieb 2014

Bratia a sestry, aj tohto roku sa bude konať Svetový deň modlitieb žien, a to v piatok 7. marca 2014. Všetky materiály si môžete stiahnuť na https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2014-egypt .

 

Kvetuša Halačiová, poverená za ECAV | 23.2.2014

viac

Rekreačné strediská a zborové domy s možnosťou ubytovania 2014

Na váš podnet upozorňujeme na informácie o možnostiach ubytovania v cirkevných zboroch a účelových zariadeniach ECAV, ktoré nájdete na našej webovej stránke.

 

media(at)ecav.sk | 23.2.2014

viac

Zomrel brat Martin Mikuš

S hlbokým zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti brata Martina Mikuša. Pohrebná rozlúčka s ním bude v Ev. a. v. kostole v Trenčíne v pondelok 24. februára 2014 o 13.00 hod. a pochovaný bude na Ev. cintoríne na Hornom Šianci.

 

Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku  | 21.2.2014

viac

Zomrel brat farár Mgr. Daniel Baláž

V hlbokom zármutku, ale v istote viery vo vzkrieseného nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista oznamujeme, že Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti brata Mgr. Daniela Baláža, zborového farára v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Kríž - Lazisko. V nádeji vzkriesenia a večného života sa s ním rozlúčime v utorok 18. februára 2014 o 13.00 hod. v Evanjelickom artikulárnom chráme Božom vo Svätom Kríži - Lazisku.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 15.2.2014

viac

Súbeh na zborového farára

Presbyterstvo CZ ECAV Pozdišovce vypisuje SÚBEH na obsadenie miesta ZBOROVÉHO FARÁRA. Prihlášky posielajte do 17. 3. 2014.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, szs@ecav.sk | 14.2.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart