DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ ZD NA BRANČI 5. 7.

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ NA HRADE BRANČ v sobotu 5. júla 2014 od 10.00 hod. Vložené 10....

 

Martina Krivdová | 2.7.2014

viac

Smutná správa z Bádenska

V utorok 24. júna 2014 vo večerných hodinách bol na farskom úrade vo Freiburgu zavraždený farár Evanjelickej luteránskej cirkvi v Bádensku, superintendent Christoph Schorling (55). Páchateľom bol 30-ročný psychicky narušený muž, ktorý už v minulosti navštevoval farára kvôli pastorálnym rozhovorom.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 1.7.2014

viac

CZ ECAV Gelnica − oznam o súbehu

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Gelnica vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice v CZ ECAV Gelnica. Prihlášky: do 1. 8. 2014

 

Predsedníctvo Košického seniorátu | 29.6.2014

viac

Ofera na SECZAV v Budapešti 2014

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo dobrovoľnú mimoriadnu oferu na pomoc Slovenskému evanjelickému cirkevnému zboru a. v. v Budapešti, ktorá sa má konať 15. júna 2014 na sviatok Svätej Trojice. Prosíme o Vašu štedrosť.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 8.6.2014

viac

Ofera na rekonštrukciu kostola v Iloku

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku medzi dobrovoľné ofery zaradilo aj oferu na rekonštrukciu Ev. a. v. kostola v Iloku, ktorá sa má konať na 1. slávnosť svätodušnú 8. júna 2014. Prosíme o Vašu štedrosť. Vložené 3. 6....

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 6.6.2014

viac

Výzva na tvorbu učebníc 2014

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na základe uznesenia 27-2/2014 prijatého Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku zverejňuje Výzvu pre jednotlivcov a autorské kolektívy na napísanie učebníc a metodických príručiek pre evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných gymnáziách. Kritéria výzvy Vložené 30. 5....

 

Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk  | 5.6.2014

viac

Pozvánka na kurz dirigovania 2014

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vás pozýva na KURZ DIRIGOVANIA v dňoch 30. júna – 2. júla 2014 v Bratislave. Prihláste sa do 30. júna...

 

Katarína Juríková, predsedníčka VCHaH  | 4.6.2014

viac

K Synode ECAV na Slovensku 2014

Návrhový lístok pre členov Synody 2014 Čestné vyhlásenie pre kandidátov na funkcie...

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 3.6.2014

viac

OZNAM O KONANÍ SYNODY ECAV 2014

Tohtoročná Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku bude zasadať v dňoch 6. – 7. júna 2014 (piatok, sobota) v Levoči.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk  | 2.6.2014

viac

Potrebujete notové materiály?

Notové materiály pre dirigentov spevokolov a kantorov môžeme dostať na GBÚ ECAV v Bratislave alebo vám ich pošleme poštou.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 1.6.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart