Ešte zmeny do schematizmu

Bratia farári a sestry farárky, ak ste do 15. 8. nestihli nahlásiť zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk, môžete ich ešte stále posielať na adresu media@ecav.sk. Zapracujeme ich do schematizmu počas jeho prípravy do tlače.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 24.8.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Helenou Mišinovou

So smútkom v srdci aj s nádejou na vzkriesenie v Pánu Ježišovi Kristovi Vám oznamujeme, že nás opustila naša milovaná mama, stará a prastará mama a príbuzná Helena Mišinová, rod. Tomečková, vdova po v Pánu zosnulom ev. a. v. farárovi Jozefovi Mišinovi. Pán života a smrti si ju povolal v stredu 20. 8. 2014 vo veku 93 rokov. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 23. 8. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Záriečí.

 

Dcéry Alexandra Jana, Blanka a Bronislava, synovia Igor a Boris s rodinami | 21.8.2014

viac

Upozornenie pre používateľov domény ecav.sk

Bratia farári a sestry farárky, prosíme, nereagujte na výzvy neznámych administrátorov. Ako je uvedené na www.ecav.sk, náš administrátor má adresu webmaster@ecav.sk. Okrem toho sa vyjadruje spisovným jazykom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.8.2014

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2015

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 15. 8. 2014 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk Zmeny, ktoré nám nahlásite po tomto termíne, zapracujeme už len do schematizmu ECAV, ktorý je na www.ecav.sk v rubrike ADRESÁR a priebežne ho aktualizujeme počas celého roka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.8.2014

viac

Ordinácia novokňazov v Prešove 26. 7.

Bratia a sestry, pozývame Vás na slávnosť ordinácie novokňazov v sobotu 26. 7. 2014 o 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Prešove. Slávnostné služby Božie v priamom prenose odvysiela RTVS - STV na Dvojke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.7.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom doc. ThDr. Andrejom Hajdukom

Bratia a sestry v Kristovi, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti si 14. 7. 2014 krátko pred polnocou náhle povolal k sebe svojho verného služobníka, brata farára v. v. doc. ThDr. Andreja Hajduka vo veku 84 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 17. júla o 11.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Sliači.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 15.7.2014

viac

Výročné správy za rok 2013

V zmysle prijatých uznesení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku z 23. mája 2014 uverejňujeme: Výročnú správu MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove za rok 2013 – uznesenie GP 35b)-3/2014 MEMC Ichthys - Účet ziskov a strát a Konečný účet súvahový k 31.12.2013 Výročnú správu Biblickej školy Martin za rok...

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk | 9.7.2014

viac

DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ ZD NA BRANČI 5. 7.

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ NA HRADE BRANČ v sobotu 5. júla 2014 od 10.00 hod. Vložené 10....

 

Martina Krivdová | 2.7.2014

viac

Smutná správa z Bádenska

V utorok 24. júna 2014 vo večerných hodinách bol na farskom úrade vo Freiburgu zavraždený farár Evanjelickej luteránskej cirkvi v Bádensku, superintendent Christoph Schorling (55). Páchateľom bol 30-ročný psychicky narušený muž, ktorý už v minulosti navštevoval farára kvôli pastorálnym rozhovorom.

 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku | 1.7.2014

viac

CZ ECAV Gelnica − oznam o súbehu

Zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Gelnica vypisuje súbeh na obsadenie kňazskej stanice v CZ ECAV Gelnica. Prihlášky: do 1. 8. 2014

 

Predsedníctvo Košického seniorátu | 29.6.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart